התדרדרות מוסרית

 

התדרדרות מוסרית

לאחרונה דיבר שאול מופז על מצב עתידי אידיאלי שבו פגיעה בראשי ארגוני הטרור תהיה "לגיטימית" כתנאי לעליה ברמת ההרתעה של ישראל. העובדה שמי שהיה כה בכיר במערכת הבטחון אינו רואה אפשרות חיסול של מנהיג ארגון טרור כאפשרות יסוד ראשונית לפעולה צבאית מעידה על מצב של התדרדרות מוסרית במערך הבטחון הישראלי, שבו היה צריך לראות פעולת חיסול כזה כמתחייבת בחשיבה צבאית ראשונית, שלא לדבר כלל על מוסריותה.

נתונים נוספים