ישראל היהודית

 

ישראל היהודית

הרעיון של מדינת ישראל יהודית, אשר נדחה על הסף על ידי אויביה המוסלמיים של ישראל, מטיל פחד גם על רבים מאזרחיה ששייכים לעם היהודי אך אינם מאמינים ביהדות, אינם שומרי מצוות או שאינם רואים את עצמם מתאימים לחיות במדינת הלכה. למעשה גם המאמינים שומרי המצוות אינם פועלים לקידום הרעיון של "מדינת הלכה" שבה כל האזרחים מחוייבים לקיים את כל מצוות היהדות. הדבר נובע קודם לכל מכך שהיהדות איננה כפייתית בטבעה וגם אם וכאשר ישלטו במדינה יהודים דתיים, לא ייפגעו על ידם זכויותיו של שום אזרח.

ישראל תהיה יהודית לא כאשר כל אזרחיה יהיו יהודים וגם לא כאשר תהיה מדינת הלכה. היא תהיה יהודית כאשר פעולתה המדינית תתאים לערכי היהדות. זה יקרה, כנראה, כאשר רוב אזרחיה יבחרו בממשל שומר מסורת, אך ככזה יהיה זה ממשל נאור וצודק. אם וכאשר יעמדו רוב אזרחי ישראל על צדקתו העקרונית של המוסר היהודי בדרך הנהגת המדינה, תהיה היא, בעצם ניהולה כלפי פנים וחוץ, יהודית. מדינה יהודית, כזו שמנהיגיה יהיו יהודים דתיים, לא תפגע בשום דרך בזכויותיו של אדם כלשהו, כל עוד אין אדם זה מהווה איום מבחינתה.

מעבר למטען המסורת המיוחד ליהדות ולמצוותיה, העם היהודי רואה את עצמו כנושא דגלם של המתקדמים בערכי האדם עלי אדמות. כשמדובר באמת, בצדק, בחופש ובזכויותיהם של בני האדם רואה היהודי את עצמו כמי שמחזיק בידע המתקדם ביותר בתחומים אלה גם במישור האוניברסלי. בהקשר זב, אחד ממאפייני החשיבה היהודית המסורתית, אשר יבוא, בודאי לידי ביטוי במדיניותה של מדינה יהודית, הוא הצגת מטרות ברדיוס שאינו מצטמצם רק לשטחה הגיאוגרפי של ארץ ישראל אלא נוגע לעולם כולו. היהדות רואה את עצמה כגורם כה מתקדם, שיכולה היא אף לשמש מורה-דרך של העולם כולו.

בהקשר זה יש לראות כלגיטימית את שאיפתו של האזרח היהודי שומר המסורת לראות את היהדות כמאיצה ומקדמת את העולם כולו לקראת יישום הסיסמה "תיקון עולם במלכות שדי", המבטאת, מנקודת מבט יהודית, את גאולת העולם באמצעות העם היהודי אשר ישמש לה כמדריך מוסרי..

בהקשר זה, יהיה על ישראל יהודית, אשר תראה עצמה כביטוי של ערכי היהדות, להוביל מתקפה רעיונית רוחנית ומוסרית אשר מטרתה לחסל את המשטרים המושחתים, הפועלים נגד האנושות והאנושיות בעולם של היום. לא מדובר רק במתקפה צבאית אלא גם במלחמה רעיונית, ששומה להכריז עליה כבר היום, נגד כל גורם לא מוסרי הקיים בעולמנו. חלק ממתקפה מוסרית זו יבוסס על הצעת סיוע חפשי והתנדבותי בתחום גיוס המשאבים לטובת כל כוח שואף חירות וצדק בעולם.

שמירה על ערכים אלה יהיו מסימני ההיכר של מדינת ישראל היהודית; מדינה יהודית תשמור על זכויות האדם של כל יושביה ותדגול בעליונות הערכים, המוסר והידע היהודי. תוצר הייצוא העיקרי של ישראל היהודית יהיה צדק; בתחום זה תמליץ ישראל לאומות העולם ליהנות מהידע שיש ברשות היהדות ותעודד את העולם, קודם כל באמצעות דוגמה עצמית, לראות את הרווחיות שבמוסריות. בכך תניע ישראל היהודית מהלך עולמי שיתחיל בעושר ושגשוש כלכליים, ימשיך בהתפשטות והרחבה של כיבושי המדע ורוח האדם עלי אדמות ויגיע לשיאו בשלום אזרחי וכלל עולמי, שיבואו בעקבותיו.

נתונים נוספים