ישראל המוסרית

ישראל המוסרית

כל ההחלטות הבינלאומיות הנוגעות לסכסוך במזרח התיכון מתעלמות מהעובדה שהערבים הם התוקפנים וישראל היא המתגוננת – כבר למעלה מחמישים שנה. עצם התעלמות זו, שהיא אי המוסריות בהתגלמותה, מעידה על מצהיריה שהם אויביה של ישראל.

אין הגדרה זו מוציאה מהכלל גם את האנשים המחזיקים באזרחות ישראלית – וגם את אלה שבהם הם בוחרים למנהיגים.

כל מי שסובר כי ישראל היא הצד הלא מוסרי בסכסוך הוא אוייב של ישראל.

במלחמה עקובה מדם רעיון אי המוסריות של ישראל איננו הפשטה לגיטימית שהיא חלק משיח רעיוני חפשי בין בני תרבות אלא מכשיר תעמולתי מציאותי בידי הצד האוייב.

מוסריותה של ישראל היא עובדה ששום טעות של אחד מחייליה אינה יכולה להסתירה, לעמעמה או לטשטשה. עובדה זו גם איננה ניתנת לשחיקה על ידי העובדה שחייליה מבצעים טעויות ולעתים גורמים לסבל לאוכלוסיה לא לוחמת, כי גם אדם מוסרי אינו מבוטח מפני טעויות.

לעומת זאת, אי מוסריותם של אויביה של ישראל היא עובדה שאיננה ניתנת לטשטוש או עמעום מאחורי טיעונים הומניים. אי מוסריותם של תומכי אויביה של ישראל אינה ניתנת לביטול על ידי העובדה שהם לא חמושים או אפילו שחלק מהם יהודים המחזיקים באזרחות ישראלית.

פגיעה באנשים חפים מפשע תוך כדי התגוננות היא באחריות התוקף. להאשים את הצד המתגונן פירושו להטיל עליו את אשמתו של התוקף ומשמעה שהמאשים אינו מוסרי.

לעתים מצליחים אויבינו לבלבל את אזרחי ישראל על ידי הצגת עובדות הנוגעות לסבל רב שנגרם כתוצאה מפעולות כוחות הבטחון של ישראל, ובכך הם מציגים את ישראל כצד הלא-מוסרי בסכסוך. פשע זה אינו מחליש רק את הלוחמים החיים אלא גם פוגע בזכרון המתים ומכאיב לקרוביהם החיים.

להוקעת המוסרי כלא מוסרי והצגת הלא מוסרי כמוסרי – פעולה שאויבינו מבית במיוחד מומחים בה – יש תפקיד מרכזי בהעמקת הסכסוך והמשכיותו, שכן פעולות אלה נותנות תוקף לטענות האוייב.

אי המוסריות המהותית של אויבינו איננה נזקקת להתקפתם על ישראל לצורך ביסוסה; בהקשר של מלחמתה הנוכחית של ישראל החפשית כנגד משטרי הדיכוי התוקפים אותה, אי מוסריותן של ארצות ערב קיימת בעצם היותן עריצויות המדכאות את זכויות האדם. אפילו אם הן לא היו נמצאות במצב מלחמה עם ישראל, היתה אי המוסריות של משטריהן האכזריים, הפרימיטיביים והלא-אנושיים זועקת לשמיים. אלה שתומכים בהן מוסרית, שמציגים אותן כמוסריות כנגדנו ועוסקים בהוקעתנו המוסרית – אינם אלא מסייעים בידן של מפלצות אלה להמשיך, במשך עשרות שנים, בפעילותן המדינית הבלתי-מוסריות כלפי פנים, תוך שימושן בסכסוך עם ישראל כבתירוץ.

נתונים נוספים