לקבל?

 

לקבל?

אל מול מה שאנו, האזרחים, חשים כל הזמן, שהוא את הצד של הניגוד בינינו לבין השלטון המדכא, יש הרבה בעד ובמיוחד השירותים שאנו מקבלים ממנו.

אך האם אנו באמת מקבלים? וממי, בעצם? ומהיכן זה מגיע?

האם אנו מקבלים ממי שאנו חושבים שממנו אנו מקבלים? הרי השלטון איננו מייצר; הוא גוזל. אפילו במקרה הטוב, שבו מקבל השלטון את מה שהוא משיג מן האזרח מרצונו הטוב, האם הוא מחלק למי שמוכן לקבל, מסכים או ראוי לכך?

מתי שאלו פה מישהו בכלל על הדרך שבה הוא מעוניין – או מוכן - לקבל את משאביהם של אזרחים אחרים? הרי מעולם לא נערך בארצנו דיון מוסרי אמיתי בשאלת היחס המתאים בין מה שלוקחים מאיתנו לבין מה שאנו מקבלים?

בעצם קיומה של עובדה זו יש די כדי להפוך את כולנו לשותפים בכוח בפשע.

 

 

נתונים נוספים