מדינה כאלוהים

 

מדינה כאלוהים

הפסיכופילוסופיה של הציבור המרכזי של המתנחלים, ה"ממלכתית" באופיה, גורסת כי "שרון נתן", כלומר ששרון הוא שהעניק לעם את ההתיישבויות ביש"ע. רעיון עוועים מעוות זה בעוכריהם הוא, כי כאשר שרון (או כל גורם ממשלתי אחר) מאיים "להוריד" התיישבויות, מופנה הוא כנגדם ומשתק אותם לגמרי...

בכך, למעשה, הציגו את המדינה כאלוהים והפכו אותה לנקודת הייחוס הערכית שעל פיה יישק דבר. בכך העלו את המדינה למעמד מטפיסי בעל כוח לא מוגבל.

אך היחס של מדינת ישראל לארץ ישראל הוא כיחסה של מיטת סדום לאדם אהוב. היא כופה עליו להתאים את מידותיו, אלה של בשר ודם למידותיה, כאלה של עץ ומתכת.

בזמן שבו מידת ארץ ישראל היא מידת אבותינו, שחוקיהם היסודיים היו חוקי המציאות והטבע, ואשר מהם גזרו את החוק היהודי, שכלל את דרך הטיפול בארץ, מידתה של מדינת ישראל היא מידת אנשי הציבור האוחזים בנו באמצעות חוק כפוי, שרירותי וכוחני.

נתונים נוספים