מה עם זכויות העם הפלשתי?

 

מה עם זכויות העם הפלשתי?

לעם אין זכויות. לאנשים יחידים יש. זכויות פוליטיות מעשיות, שניתן להילחם עליהן בבית משפט, יש רק לבני אדם יחידים. בני אדם יכולים ללחום באופן משותף על זכויותיהם הפרטיות. כך – ורק כך – ניתן להבין את מושג הזכויות בהקשר של "עם".

זה שמאמין, בלי לבדוק את מושגיו, כי לישות כמו עם יש זכויות, ימצא הרבה רובים של קבוצות בעלות זכויות לכאורה המכוונים נגדו: זכויות הממשלה, זכויות עריצויות וזכויות אלה שמתו, המיוצגות, כמו תמיד, על ידי נוכלים פרטיים, אשר עוטים על עצמם את תחפושות הזכויות כדי לזכות במה שרק בעלי זכויות אמיתיים רשאים לזכות בו.

זכות היא זכאות. כמו שהזכות היא תמיד תוצר של יצירה, מקור היצירה הוא תמיד האדם היחיד היוצר ומטעם זה, רק לאדם כזה יש זכות. זהו העקרון שלפיו יש לברר אם לאלה הקוראים לעצמם "פלשתינים" יש זכויות כלשהן כיחידים – וזאת הרבה לפני שניתן להתייחס אליהם כעם.

מכיוון שזכויות יש להוכיח בבית משפט, המקרה של זכויות העם הפלשתיני טעון הוכחה כפולה: קודם כל יש לברר באם יש לקבוצת בני האדם הטוענים להיותם בני העם הפלשתי המוזכר בתנ"ך יש את הזכות לכך – ואחר כך יש לברר באם יש להם זכויות לגבי נכסים שהם טוענים לזכות לגביהם.

לפחות מבחינת השכל הישר וזכויות האדם – שזה מה שימלא תפקיד בכל ערכאה משפטית בעלת משקל רציני – כל מי שיצליח להוכיח זכות בעלות על נכס מסוים יהיה בעליו בלי קשר לאיזה עם הוא שייך.

נתונים נוספים