נצחונו של הצדק

נצחונו של הצדק

מלחמת מעטים מול רבים

רבים הם הליקויים והכשלים שניתן למצוא במדינת ישראל, אך מעבר לכל ענין אחר, אין איש יכול להכחיש את העובדה – אף שרבים מנסים לטשטש אותה בצורות שונות – שישראל מייצגת בעצם קיומה ועמידתה איחוד של כוח עמידה וצדק.

עוצמה וצדק אלה הם יחסיים, כמובן, כלפי הסביבה העוינת שעימה מתמודדת המדינה, אך ספק באם יש מקרה הסטורי דומה לעובדה המלחמה הנוכחית, מלחמה מתמשכת של מעטים מול רבים: במשך כבר למעלה מששים שנה עומד מספר זעום יחסית של בני אדם אל מול מספר גדול פי כמה וכמה של אויבים המעוניינים לנצח אותו ואלה האחרונים פשוט אינם מצליחים לעשות זאת על אף עליונותם המספרית.

בעובדה זו כשלעצמה יש כבר ביטוי לעליונות כוחה של ישראל על אויביה, אך כוחה זה איננו אלא ביטוי להיותה צודקת ביחס לאויביה. דווקא כשיודעים אנו, כאזרחיה של ישראל, על ריבוי הליקויים והבעיות שקיימים כמעט בכל היבט של המדינה, מוטל עלינו לבדוק את מהותו של צדק זה, שמאפשר לנו לעמוד מול אויבינו זמן כה רב.

מודעות לקיומו של הצדק כגורם פעיל במציאות היא תנאי להבנת המצב הקיים, שכן ברור שאם לא היה שום צדק בעמדתה של ישראל היא היתה מנוצחת מזמן על ידי אויביה. אנו יודעים על מחדלים מוסריים רבים שבוצעו על ידי ממשלות ישראל מאז קום המדינה ואין ספק שאלה מערערים על חוסנה הקיומי, אך מבחינה מוסרית משמעות עצם המשך קיומה היא שישראל מחזיקה עדיין במידת צדק כזו שדי בה כדי להחזיק מעמד – בינתיים.

אם היתה מדינת ישראל צודקת בכל היבטי הווייתה, החל מקוי מדיניותה הכלליים וכלה בהתייחסות החברה האזרחית שלה למוסריות הפרטית של בני האדם המרכיבים אותה, ברור היה מקור חסינותה, אך במצב של היום אין בטחון שדי בערכים שקיימים בה כדי להבטיח את המשך דרכה. בירורו של דבר מצריך את בירור טבעו של הצדק.

אף כי לעתים קשה לאתרו, אין הצדק רחוק מהישג ידו של האדם; על אף שמדובר במושג מופשט ביותר, יש מצבים רבים שבהם ניתן לצפות בקיומו. בהקשרים מעשיים נבחן הצדק במידה של יעילות הפתרונות המסופקים על ידי בני אדם לבעיותיהם. במובן זה משתרעת מוטת כנפי הצדק מרמת הצדק הפשוט, שבו ייקבע הצדק על ידי הפתרון הנכון לבעיה חשבונאית או טכנית ועד לרמת הצדק המוסרי, שבו הבעיות מורכבות יותר. במקרה אחרון זה ידרוש הצדק פתרון שיהיה מורכב יותר מתשובה אחת פשוטה. זה מה שקורה כשמדובר במצבה המורכב של מדינה, שבה מעורבים גורלותיהם של אנשים רבים השונים זה מזה.

אנשים שונים נבדלים זה מזה גם במידת המוסר האישית שלהם. עם זאת, מה שקובע את גורלם הקיבוצי הוא האיכות הכוללת של מעמדם המוסרי. הצלחת התמודדותה של ישראל מעידה על הצדק היחסי שיש לה ביחס לאויביה; הצדק שבידי ישראל יכול להעיד הן על הצלחתה בתחום המדעי, כלומר על הצלחת בניה במציאות פתרונות טובים יותר לאתגרי שדה הקרב – והן על הצלחתה בתחום המוסר; בנושא המוסר אין ספק שרמת המוסר הקיימת בישראל, בשל היותה חופשית יותר מארצות אויביה ובשל היות רבים מאזרחיה בעלי מודעות מוסרית גבוהה, עולה על אלה של אויביה, ומעניקה לה את נצחון הצדק.

נתונים נוספים