עם, ארץ ומדינה

 

עם, ארץ ומדינה

הנחת היסוד המפ"מניקית כובלת את ידי המפד"לניקים הרבה יותר משכבלו היתרים הלחים את ידי שמשון, באשר הם מאמינים כי מדינת ישראל היא יהודית.

כדי להיפטר מטעות זו הם צריכים להבין את ההבדל בין מושגי העם, הארץ והמדינה ורק אח"כ להתחיל לבנות לקראת מדינה חדשה, שונה – מדינת יהודית של אזרחים יהודים.

במצב הקיים, הרי שבגלל ראייתם את מדינת ישראל כמגינת היהודים כל הפוגע במדינה נתפש על ידם כמי שפוגע ביהדות, בזמן שמנקודת המבט של היבטים רבים מדינת ישראל פוגעת ביהדות ולכן כל התומך במה שמחזק היבטים אלה הוא הפוגע ביהדות.

נתונים נוספים