ערי מסכנות

 

ערי מסכנות

21 דצמבר 1955 הוא תאריך הקמת דימונה. מה אומרת העובדה שביום אחד קמה עיר? שביום אחד הונחו 127 בני אדם בלב הישימון בליל סערה אחד? שעבור מדינה ריכוזית זהו דבר של מה בכך לתכנן את חייהם של 127 אנשים כדי להרוויח נקודה על המפה - נקודה שתביא סיפוק לרבים שאינם ה127 האלה.

מה שהשמאל הישראלי איננו מוכן להסכים עמו הוא האוטונומיה שהטבע העניק ליחיד האנושי, אשר תסייע לו להקים לבדו מקומות יישוב ראויים בשטח המדינה. כך ברא לו, השמאל הישראלי, לאזרח, ערי מסכנות של משרתים בחומר כדי להוכיח שהאדם אינו אלא רובוט, חלק ממכונת המדינה והוא שמח כל עוד לא יצא איש רוח מערים אלה כדי להוכיח שהאדם הוא חפשי.

עם זאת, לא הניחו מנהלי השיטה ליד המקרה לקבוע זאת; כפי שדאגו לתכנן מראש את הכלכלה המקומית של עיירות הפיתוח, הם השליטו בהן גם את בתי הספר של המדינה, כדי לדאוג שהחינוך ישמור על כך שלעולם לא יוכל לקום בהן אדם בעל שיעור קומה מחשבתי, שיהיה במחשבתו החפשית מה שנחוץ כדי ליצור את התשתית הרעיונית לזיהוי העריצות, לביטולה ולהפלת הממשל.

נתונים נוספים