רשויות כממשלות

רשויות כממשלות

עוד רשות ציבורית שחרגה מסמכותה היא רשות השידור, שהחליטה עצמאית על גביית אגרה במחסומי דרכים. ומסתבר שגם רשויות נוספות אינן נמנעות מלטמון ידן בצלחת, כלומר בכיסו של האזרח...

"הארץ" ינואר 2006 ענת באלינט

נבדקת חוקיותה של גביית אגרת טלוויזיה במחסומים

במאמרה של ענת באלינט נמסר כי "נציבות שירות המדינה פתחה בבדיקה של פרשת גביית אגרת רשות השידור במחסומי דרכים."

בהקשר זה נמסר גם כי "רשות השידור הציבה מחסומי דרכים לא חוקיים ברחבי הארץ במשך שנה ואנשי הגבייה שלה עצרו נהגים ואיימו עליהם שיעקלו את רכבם אם לא ישלמו את האגרה בו במקום. ראש אגף הגבייה, אבי כ"ץ, הודה שבשיטה זאת הצליחה הרשות לגבות 20 מליון שקל."

במאמר נמסר כי "שיטת הגבייה במחסומים... הופסקה רק לאחר חשיפה תקשורתית, בהוראת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דידי לחמן-מסר" ומה שצריך לעניין במיוחד, בהקשר זה, את הציבור, הוא המידע הבא:

"בעקבות כך קיבלו גם מע"מ ומס הכנסה הוראה להפסיק להציב מחסומי דרכים ביוזמתם."

היוזמה הפרטית ברשויות איננה מוגבלת בתקיעת יד לתוך כיסו של האזרח; היא לוקחת לעצמה את סמכויות ההחלטה והשיפוט לגבי הנושאים שבהם היא עוסקת. כך, כפי שמחליטות רשויות מסויימות לבצע דברים שאינם בסמכותן, מחליטות רשויות אחרות לא לבצע דברים שמחובתן לבצע, כמו שנוהגת המשטרה, המחליטה, מסיבות השמורות עימה, את מי לחקור ואת מי לא. במאמרה של ענת באלינט נמסר, למשל, כי "למרות תלונות שהוגשו למשטרה בבקשה לפתוח בחקירה בענין (של מעורבות הרשויות השונות בחסימות דרכים) הוחלט במשטרה שלא לחקור את הפרשה." להחלטה זו לא נמסרה סיבה.

ולסיום ענין הגבייה הלא-חוקית של רשות השידור, נמסר כי "שני האנשים הנושאים באחריות המרכזית לפרשה הם מנכ"ל רשות השידור המודח יוסף בראל (הפרשה היתה אחת הסיבות להדחתו) וכ"ץ. בתום הבדיקה שמתקיימת כעת תתקבל ההחלטה אם יש מקום לפתוח בחקירה מטעם נציבות שירות המדינה."

נתונים נוספים