דת הפילוסופיה העכשווית

 

דת הפילוסופיה העכשווית

הפילוסופיה המודרנית היא דת במובן הגרוע של המלה, ויש משום צחוק גורל וסגירת מעגל בכך שהממסד שמסתמך עליה ומתבסס עליה לוקה בדיוק בכשלים ובבעיות שבהן מאשימים אנשי הרוח המתנגדים בזמננו לדת את הממסד הדתי.

הפילוסופיה בזמננו, המעניקה תמיכה לחלק יסודי בממסד המדעי של ימינו, היא ממסד דוגמטי השואף למונופולין מטעמים פוליטיים. וזה הוא בדיוק מה שלטענת מתנגדי הדת מביא את האדם להאמין בקיומה של מהות שלא ניתן להשיגה ועבור רבים היא קיימת בצורה בלתי מושגת, אך יש לה כהנים ששולטים בחייהם.

כשמדובר בכהני דת מודרניים אלה, ניתן לחדור למקדשם ולהשתתף בפולחנם אם מצייתים לחוקים מסויימים שנקבעו על ידם, אך הם לא ברורים דיים מבחינת הסיבות שביסודם, אך ברור שמשמעותם הסכמה לקבוצה, וששכרה טובות ההנאה המסויימות שיש לאינטלקטואלים המודרניים בין כתלי הממסדים האקדמאיים העכשוויים.

במקומות כמו מדינת ישראל, שבה זוכים אנשי אקדמיה בפרסים יוקרתיים כמו "פרס ישראל" אחרי עבודה של חיים, ברור לכל מי ששייך לממסד או סתם למי שמכיר את כלליה הפוליטיים של דת זו, כי הפרס מוענק על ציותו של מקבל הפרס לכללי המשחק של האקדמיה הממוסדת, ובמיוחד על כך שבמשך כל שנות חייו לא העיז לפגוע במסגרות שקיימו אותו בחיים, מבלי שיעיז לפצות פיו נגד הנחות היסוד של המערכת.

שיטתיות זו שבאמצעותה נשמרת הפילוסופיה שביסוד השלטון היא הגרזן המונף מעל חברה שלמה שבה, במסווה של מחשבה נאורה, שומרים על טוהר המקדשים שאליהם אין כניסה למי שאיננו מצהיר מראש על הסכמה עם האלים השולטים ועל ציות מלא לדבריהם.

1.99

נתונים נוספים