מדינה יהודית וזכויות היהודי

 

מדינה יהודית וזכויות היהודי.

לאחרונה נודע על החלטתו של אזרח ערבי להציג מועמדות לראשות עיריית ירושלים. דבר זה הוא השלכה ישירה של הרעיון שקיים בישראל שויון אזרחי בין יהודים לערבים ורק יחסי המספרים הם שיקבעו מה תהיה מידת השליטה הציבורית שיחזיק כל אחד מ"מגזרים" אלה.

הרעיון שערבי יכהן כראש עיריית ירושלים מופרך מיסודו אם וכאשר מתייחסים ברצינות לרעיון הקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כי במדינה יהודית אמיתית, שירושלים היא בירת העם היהודי, אין זכויותיו האזרחיות-עירוניות של היהודי שוות לאלה של מי שאינו יהודי והערבי אינו יכול לעמוד בראש עיר יהודית.

עיר יהודית? כן. במדינה יהודית יש מקום להגדיר את הערים שהוקמו על ידי יהודים כמקומות שבהם שולט האזרח היהודי – בדיוק כפי שמעמדו של האזרח היהודי במדינה יהודית יהיה בדרגה הגבוהה ביותר, שביחס אליה יהיה מי שאיננו יהודי אזרח משנה.

למותר להוסיף כי בהגדרת אזרחות משנית של אדם – כמו זו שנהוגה לגבי תושבי חוץ בכל ארץ מערבית - אין משום פגיעה כלשהי בזכויות האדם שלו. אך רק לצורך בדיקה מדגמית של יחס המנטליות הערבית הטבעית לסוגיה, ינסה נא מישהו להציע ליהודי לעמוד בראש עיר ערבית...

נתונים נוספים