ישראל

ישראל

על אף הבעייתיות והמורכבות הרבה שיש במלה זו, ישראל משמשת לרבים כסמל. לא ישראל כמדינה, אלא כמהות רוחנית, כמכלול ערכים ובתוכם צדק וחירות. למעשה, יכולה ישראל להיות עבור בני אדם רבים מהות המתאימה להם, כמו אומה של חירות למי שתר אחרי ארץ.

המדוכאים בעולם יכולים להזדהות עם עם ישראל כסמל למאבק למען שחרור מדיכוי והסובלים ממחסור בצדק, באמת ובחוכמה יכולים למצוא את כל אלה בתוך ארגז האוצר שעליו המלה "ישראל".

עלינו, כישראלים וכבני עם ישראל, מוטלת החובה המוסרית לחזק את ההיבטים הצודקים של זהות זו, שכן חיזוק זה והיבטים אלה הם חלק מיישום תכלית ישראל בעולם. וזו, מן הסתם, היתה גם תכליתו של זה שקבע לראשונה את המלה הזו כשם למי שיכול להתעמת עם אלים.

נתונים נוספים