ברבריות

ברבריות

האדם הברברי רואה את המנהיג המציאותי כדיקטטור, כי הוא איננו מסוגל לזהות את ההבדל שבין ציות עפ"י סמכות החכמה לבין ציות עפ"י הכוח. מנקודת מבט זו, ישראל של היום היא מדינה ברברית, שאזרחיה מצייתים לכוח הזרוע והיא רחוקה שנות כמה דורות ממצבה של חברה יהודית המבוססת על הנהגה שבה המנהיג שואב את סמכותו מן השכל ומידיעת עובדות המציאות. מנקודת מבט זאת, היותה של ישראל במצב שבו יותר מאלפיים שנה אחרי מלכות ישראל הקדומה, שיטת השלטון בה היא כזו שקרובה לדרך השלטון של תרבויות כוחניות מייצגת התדרדרות תרבותית.

נתונים נוספים