אפליה מתקנת?

אפלייה מתקנת?

בימינו נפוץ הביטוי "אפלייה מתקנת" כשמה של מגמה הנובעת מהשאיפה להפיץ בין אזרחים – בהקשרים שבהם נראה כי הם סובלים ממידה של אפלייה מצד השלטון - מידה רבה יותר של שוויון. אך יש בגישה מגמתית זו פעמים רבות גם משום פגיעה קשה בצדק; השאיפה של רצון באפליה מתקנת כבר מימיה הראשונים של המדינה היא, כנראה, מה שגרם למי שהיה אחראי, לתת לחיילי צה"ל את היחס המשפיל ביותר האפשרי לבני אדם – זה המתחיל מגיוס החובה ומגיע עד להתעללות הנפוצה בחיילי צבאה של ישראל – כנראה במטרה להביאם לדרגת היעילות הנמוכה של צבאות העבדים של מדינות ערב. אולי סבר אדם זה שמכיוון שאדם חפשי חזק הרבה יותר מעבד, ובהתאמה לכך יש לצבאות חופשיים יתרון ברור על צבאות עבדים של עריצויות, הרי שרק כאשר יהיו חיילי ישראל עבדים גם הם, תהיה המלחמה בין החייל הישראלי למול חייל האוייב שוויונית והוגנת...

נתונים נוספים