גיוס החובה

 

גיוס החובה

חוק גיוס החובה הקיים במדינת ישראל הוא אחד החוקים המובהקים הפוגעים בזכות האדם לחופש.

לא רק שגיוס החובה בישראל אינו נשען על הכרח אמיתי, אלא שאחד הדברים המעניינים לגבי חוק זה, אשר רבים רואים אותו כהכרח חיוני שבלעדיו לא היתה יכולה מדינת ישראל להחזיק מעמד מול אויביה, הוא שהוא נחקק שלושה חדשים לאחר סיום מלחמת השחרור.

עובדה זו מוכיחה יותר מכל שלא היה בו צורך חיוני ושקיומו נקבע על ידי העריץ בן-גוריון במטרה לקבע בתודעת האזרח את השלטון יותר מכל.

לרוב גם אין אזרחי מדינת ישראל תופסים שלמעשה בחוק זה מבוטא האבסורד שקיים בכך שכדי להתעמת נגד אויב המאיים לפגוע בחופש האנושי הקיים במדינה, מפרה המדינה בדיוק את הערך הזה ובכך היא חוברת בעצם לאויב ומשתפת עימו פעולה, כי היא מיישמת על אזרחיה את אותה כפיה שבאמצעותה רצה האוייב לפגוע בהם.

נתונים נוספים