גיוס לא מוסרי

 

גיוס לא מוסרי

הגיוס הכפוי הנהוג במדינת ישראל אינו מוסרי. אי מוסריות איננה ענין פוליטי אלא אישי – האתיקה קודמת לפוליטיקה. לכן יש להשאיר ליחיד את הבחירה הבלעדית לגבי סיכונו העצמי.

לאדם שמורה הזכות לרצונו, דעתו ואף לטעויותיו. לאדם הזכות להקריב את חייו אף כדי להציל את האויב הערבי או כל אדם שפוגע בו אך אין זה מוסרי – וקל וחומר שאין זה מוסרי לשלוח מישהו לעשות זאת נגד רצונו.

בשל היות המוסר מבוסס על בחירה חופשית, מהווה שליחת מישהו בכפיה לבצע מעשה מוסרי סתירה במונחים. לכן, חשובה השמירה על הבחירה האישית והשיפוט האישי כדי לשמור שהחברה תהיה כזו שיוכל האדם לא רק להתגאות בה אלא גם לדעת שבה הוא יכול לגדל את ילדיו להיות בני אדם חופשיים.

זוהי כנראה גם אחת הסיבות לכך שלפי היהדות גיל ההתגייסות הוא עשרים ולא ברור מהם התנאים שבהם מגייסים לפי המסורת היהודית בכפיה – אם בכלל.

נתונים נוספים