ההקשר המטפיסי

 

ההקשר המטפיסי

השקלא והטריא שאדריכלי הבטחון שלנו מבצעים לפני כל ביצוע פעולה צבאי לוקחת בחשבון הרבה ידע שאינו פתוח לציבור – והדבר, ללא ספק, מקשה על החלטתו לגבי מוסריותה של כל פעולה מסויימת. ידיעה זו דורשת בקיאות פילוסופית בתחום האתיקה.

בקיאות זו יש לבסס על נקודת מוצא מטפיסית; יש בנמצא ידע רב לגבי ההקשר המציאותי המטפיסי, המלא, אשר עפ"י הידע שבידינו איננו נמצא כלל בידיהם של מקבלי ההחלטות – ותפקיד מרכזי בידע זה יש לידע האתי, כלומר לידע המדעי לגבי תורת המוסר.

מבחינה זו, כשמדובר במצבים שבהם יש לקבל החלטות לגבי מה שכאזרח אינני יודע, החלטותיהם של רבנים ואנשי דת מקובלת עלי הרבה יותר מאלה הנעשות על ידי מדינאים חילוניים או אנשי צבא, כי בתחומים אלה אנשי הדת מחזיקים בידע רב יותר מהמדינאים או מאנשי הצבא.

עליונותם של אנשי הדת על אנשי הצבא מתבטאת בתחום זה קודם כל בשל פנייתו של ההיבט הדתי אל המימד המטפיסי. תהיה אשר תהיה החלטתם בתחומים מסויימים, עצם ההתבססות על ההקשר המטפיסי מעניקה להם מקדם על פני מי שאיננו יוצא מתוך נקודת מוצא מטפיסית.

נתונים נוספים