התפרקות מוסרית

 

התפרקות מוסרית

התפרקותה הערכית המוסרית של ישראל התגברה לאחרונה עם הסכמתה של הנהגתה לפשרות מוסריות חמורות בקשר עם הפלשתינים.

קבלת משטרו של ערפאת תגבורת רעננה של רוצחים מועדים שנבדקו, הוכשרו ואושרו על ידי הממשל הישראלי - אנשים טריים, רעננים, שואפי נקם וצמאי-דם, ש"הושבחו" בבתי-כלא ישראליים וטיפחו את שנאתם היוקדת עד לבשלות מלאה.

אנשיה של יחידה נבחרת זו של יצורים שהוכשרו בקורס משטמה מיוחד על חשבון משלם המסים הישראלי זכו לסיסמת הכבוד "אנשים עם דם על ידיהם", סיסמה שנבחרה על ידי אומה שפשעה היחיד היה שהותקפה על ידי בוזזים ועל כך היא משלמת, בין היתר, בהפקרת דם אנשיה על ידי מי שמתפקידו להגן עליהם...

לפני זמן רב - ואולי לא כל-כך - דאגה ישראל לשדר כלפי עולם ומלואו כי אין בעולם מקום שאליו לא יגיעו שליחי הצדק הישראלי: שליחי מדינת ישראל הביאו פעם את פושע המלחמה אייכמן מדרום אמריקה למשפט בישראל וכוחותיה הצבאיים קנו תהילה בהגיעם עד אפריקה כדי לשחרר את אזרחיה שנחטפו.

על רקע זה של פעולות אמיצות, שביסודן אמונה מוסרית בצדקת הדרך, נראים מהלכיה העכשוויים של מדינת ישראל כ"מכירת סוף עונה" של ערכים שאין בעליהם מוצא עוד חפץ בהם.

נתונים נוספים