התקפה אטומית?

התקפה אטומית?

סוד ידוע הוא שלישראל נשק אטומי. מה שאינו סוד הוא שמדינות ערב, בניצוח מצרים, מנסות מזה זמן רב לפרוק מישראל את נשקה האטומי וזאת בזמן שדו"חות מודיעין מגלים שבמדינות ערב הולכים ונבנים מתקנים צבאיים גדולים ביותר של נשק לא קונוונציונלי. על כך נאמר "על ראש הגנב בוער הכובע" ו"הבא להורגך השכם להורגו". הנשק האטומי הישראלי נבנה בכספם של אזרחי ישראל, משלמי המסים, שחלק מהם כבר נהרגו במלחמה. לנותרים יש זכות שיגנו על חייהם בנשק זה.

נתונים נוספים