היש עוד?

היש עוד?י

בשיר המיתולוגי "דודו", על הפלמ"חניק המצוייר כאידיאל מוסרי נשאלת השאלה "היש עוד" אנשים כמוהו, אך די בכך שאחת מעלילותיו של הגיבור היא ש"איתנו סחב מן הלול" כדי להיות בטוחים שבשארית פלוגות המח. החיים בינינו נמצאים עוד גנבים רבים הפועלים לפי מסורתו.

 

נתונים נוספים