הבא להורגך

הבא להורגך

הפתרון היהודי של "הבא להרגך השכם להרגו" צריך להיות מיושם כמדיניותה של ישראל נגד כל מדינות ערב ואח"כ, באופן עקרוני, כנגד כל מי שמאיים להשמידנו. אמנם יש לדבר זה ערך של שמירת אמונים ומתן כבוד למסורת האבות של עם ישראל אך לא פחות מכן יש לכך ערך של מתן כבוד לשכל הישר:

השכל הישר, ההגיון והצדק, שהם שלושה היבטים של מהות אחת, מצהירים במשותף על כך שהשכל הישר מאשר את העובהדה שזכותו לחיים של כל אדם צודק עדיפה על זכותו לחיים של מי שמאיים עליו ואין הוא מחוייב לשמור על חיי מי שמתקיף אותו או להגן עליו.

ושומה עלינו, כחפצי חיים ואנשי רוח המשתיתים את פעלנו על צדק להבין שלא רק שמותר לנו כבני אדם לפגוע באלה שבאים עלינו להרגנו אלא שמוטלת עלינו חובה מוסרית להקדים את הרוצח ולפגוע בו כי בכך שהוא חפץ להרגנו הוא איבד את זכותו לחייו. ואם יודעים אנו כי המרצח אורב לנו כדאי שנפגע בו מוקדם ככל האפשר.

נתונים נוספים