המנדט של ישראל

המנדט של ישראל

בשנת 2008 – בעיצומו של מצב מתוח רצוף בפיגועים קשים מצד ערבים יושבי יש"ע - אסף צה"ל כלי נשק מנשקיות ברחבי יש"ע, כשהוא מודיע לתושבים כי הנשק יישאר ברשותו. מול העובדה שאנשי הבטחון המקומיים טוענים כי הדבר מהווה פגיעה קשה בבטחון התנועה באיזור, נמסר כי בעת חירום ינתנו כלי נשק ליוצאי צבא ששירתו ביחידות קרביות.

לפעולה מסוג זה מצד הצבא יש משמעות פוליטית וחינוכית כאחד:

מבחינה פוליטית, היא משרתת את מדיניות השמאל, במיוחד כשהיא באה כהמשך לפסקי הדין שבהם, פעם אחר פעם, מורשעים מתיישבים יהודיים בשימוש לא צודק בנשק נגד ערבים. עובדתית, משמשת עובדת הוצאת הנשק מהנשקיות המקומיות איסור מעשי על החזקה בנשק על ידי המתיישבים, במצב שבו אין הנתונים בשטח חמורים דיים כדי לשכנע את נבחרי הציבור לעגן בחקיקה את החלשת כוחם של המתגוררים בשטח באופן מפורש.

חינוכית, היא משמשת ככלי בידי הממשל, גם כדי להכין את הציבור הכללי להחלטות פוליטיות נגד המתיישבים היהודיים וגם כדי לחזק מחדש את הרעיון שנשק – על אף שהוא שייך, מעשית, למשלם המסים - הוא רכושו של הממשל.

נקודה אחרונה זו מתאימה באופן מושלם למדיניותו של המנדט הבריטי מלפני קום המדינה, שאסר על יהודים החזקה בנשק, מה שיצר סביבו פעילות יהודית רבה של ייצור, רכישה והסתרה של נשק למטרת הגנה עצמית – וכמובן שגרם לסכסוכים רבים עם השלטון בשל החזקה בנשק "לא חוקי". במובן זה מהווה החוק הישראלי, שאינו מאפשר החזקה פרטית חופשית בנשק, המשך למדיניות זו.

נתונים נוספים