להשתחרר עכשיו

להשתחרר עכשיו

אנו צריכים להכיר בכך שאנו משתתפים היום במלחמת השחרור האמיתית שלנו. כפי שבמלחמת השחרור ב48 היתה חזית כפולה נגד הערבים ונגד הבריטים, יש לנו חזית כפולה כזו גם היום: ב48 הערבים פגעו בנו פיזית והבריטים עשו כמיטב יכלתם להפריע לנו ולהצר את צעדינו בדרכים אחרות. היום הערבים עדיין פוגעים בנו פיזית – והממשל הפושע שלנו עושה כמיטב יכלתו להצר את צעדינו.

עלינו להשתחרר משניהם – והדרך להשתחרר מהבעיה הערבית עובדת דרך השחרור מהבעיה השלטונית-ממשלתית של בני עמנו. שחרור זה הוא קונספטואלי, מושגי – זהו שחרור רוחני מתפישת התלות שלנו בממשל הנוכחי, אשר איננו פועל למען עניננו. עלינו ללמוד לראות את הממשל כמשרתנו ולא כאדוננו. אם נלמד שיעור זה כהלכה נוכל ללמד את מי ששולט כעת בחיינו למי הזכות האמיתית לשלוט בנו – ולפיכך גם בו.

במלחמה של 48 השתחררנו מהערבים, הבריטים ומכל מי שחפץ למשול בנו ו/או להוציאנו מן הארץ. מאז ועד היום ממשיכים אנשי שלומנו, המצהירים כי הם מושלים בנו לטובתנו אך משעבדים אותנו בחוזק יש בתחומים רבים, תוך שהם מנצלים את צעירינו המוכשרים לפעולת מלחמה נגד כל מי שהם מוצאים לנכון. אם וכאשר נשתחרר משלטונם בנו של אלה שלא בחרנו לצורך זה נוכל להשתמש בכוחותינו לצורך השליטה בממשלה שנשים עלינו – ולצורך זה עלינו להשתחרר מהם מוקדם ככל האפשר.

נתונים נוספים