שם

 

שם

למי שפוחד לראות בית כלא או חדר חקירות מבפנים אני אומר ששם – אולי רק שם – תפגשו בקרבנות הגדולים של החברה הישראלית, בקרבנות הרוחניים של ישראל, באלה שאותם השחית השלטון עד כדי כך שהם מאמינים שכאשר הם גורמים סבל לעם הם מושיעים אותו - ואת האנשים הללו רק אתם יכולים להושיע, רק שם, על ידי עימות עימם, שם עלינו לעשות את המלחמה הגדולה ביותר, את מלחמת הרוח והצדק, את מלחמת המלים.

שם אתה יכול להבין שהחוקר שלך הוא תינוק שנשבה, השוטר שלך, הוא קרבן המערכת המושחתת; הם, מנהליה של מערכת זו, זורקים אותו בינך לבינם והולכים למסיבות שלהם, כשהם נותנים לו לעשות את העבודה הקשה ויודעים מראש שכל מה שתגיד לו רק ירגיז אותו.

הם הכינו אותו לכך שאתם, האסירים, נגדו, שאתם מסתכלים עליו מלמעלה - והוא "משחק אותה" חבר שלכם כי כך אימנו אותו לרמות אתכם, כי אמרו לו שאתם, במקרה הטוב, מטורפים - ובמקרה הרע מסוכנים לשלומו של העם...

נתונים נוספים