משטרה, גביה והצעת חוק

 

משטרה, גביה והצעת חוק

לפי מחקרים שנערכו על ידי מומחים, תורמת המהירות פחות מחמישה אחוזים מהתאונות; ולעומת זאת, אי-שמירה על משמעת נהיגה (איתות, סטייה מנתיב, נהיגה פרועה, חציית קו לבן, חציית צומת ברמזור אדום, אי-מתן זכות קדימה וכיו"ב) תורמת יותר מחמישית מהן.

לאור נתונים אלה למה מעדיפה המשטרה לבדוק מהירות דווקא? כי בעיני הציבור, אשר במשך שנים חונך לראות קשר ישיר בין מהירות לתאונות, נראה הדבר הגיוני, שלא לדבר על כך שהדבר מסתיר את עובדת היותה של המשטרה לא יותר מאשר ארגון גביית משאבים מן הציבור (שאינו אלא זרוע של מחלקת הגבייה הממשלתית), וזה מה שמשרד האוצר רוצה.

לפיכך נראה לי שאם רוצים לפרנס ככל האפשר את אוצר המדינה, הנה עוד רעיון, שגם יעזור למנוע תאונות: חידוש הטסט העיוני במשרד הרישוי. כל שנה יחויבו עשירית מהנהגים (לפי ספרת הביקורת בת"ז) להיבחן מחדש, כדי לוודא, שהם זוכרים את חוקי התנועה שלמדו לפני שנים.

במדינה שבה שם המשחק הוא חקיקה מתחדשת על כל מה שזז ברור שאיש לא יערער על חוק כזה (שהרי ברור שהוא נעשה במטרה להגן על הציבור מפני נהגים לא אחראים). וכמובן שביחד עם הרווח הגדול למדינה שיהיה (כרגיל) בדמי רישום, דמי טיפול, ודמי מה לא יהיה בחוק כזה גם משום יצירה של משרות חדשות ותוספת של מקומות עבודה למכביר לפקידים, שומרים, מפקחים, מנסחים, כתבנים וכיו"ב – שלא לדבר על כך שמשרדי הפיקוח החדשים שיוקמו לצורך זה במדינה יהיו חייבים להיות מאובזרים במלה האחרונה של מיחשוב, ריהוט ומה שחשוב אולי יותר מכל: מכונות קפה איכותיות.

ובנוסף לכך, על רקע המשרות הנוספות הרבות שיתווספו למשטרה כדי לגבות את הקנסות השונים, לא נשכח לציין את העובדה שלא אחד מאזרחי ישראל כבר עשה את הקשר בין העובדה שמשכורתם של שוטרי ישראל נמוכה ושאלימותם רבה. לא מן הנמנע שהקשר בין שתי עובדות אלה כמוהו כקשר בין סיבה לתוצאה...

 

נתונים נוספים