מי שתראה שם

מי שתראה שם

למי שפוחד לראות בית כלא או חדר חקירות מבפנים אני אומר: שם אולי רק שם אתם תפגשו בחוקרים, סוהרים ובשוטרים שהם מהקרבנות הגדולים של החברה הישראלית. מדובר בקרבנות הרוחניים של ישראל, באלה שאותם השחית השלטון עד כדי כך שהם מאמינים שכאשר הם גורמים סבל לעם הם מושיעים אותו.

את האנשים הללו רק אתם יכולים להושיע מטעויותיהם הגסות, כי רק שם, על ידי עימות מולם, ניתן לבצע את המלחמה הגדולה והחשובה ביותר: את מלחמת הרוח והצדק, את מלחמת המלים הנכונות, אלה המציגות את האמת המנגחת את השקרים ומפילה אותם.

החוקר שלך הוא התינוק שנשבה. השוטר שלך הוא הקרבן של המערכת המושחתת. הם נזרקים לרווח שבין השלטון לבינך. הם אלה שטופלו מיום היוולדם כדי להיות מוכשרים ולהיעשות לחוקרים ולשוטרים שיוכלו לעשות את העבודה הקשה של הטיפול בך. אנשי הממשל הכינו אותם לפגוש בך, תוך שהם יודעים מראש שכל מה שתגיד להם רק ירגיז אותם, כי הכינו אותם לכך שאתה – האזרח – נגדם, כפי שאנשי השלטון הכשירו את חיילי צה"ל לראות גם את המתיישבים כאויביהם.

נתונים נוספים