צבא ללא גאווה

צבא ללא גאווה

כאזרח מדינת ישראל יש לי צבא, אך כזה שאינני יכול להתגאות בו בלב שלם. כי צבא מוסרי שניתן להתגאות בו, אמור להתבסס על מי שרוצה להילחם ובהתאמה לכך להילחם כנגד מי שפוגע בחירותי למען החירות. במקום זה מה שיש לי היום כאזרח ישראל הוא צבא של כפיה המתבסס על מי שמוכרח לציית. מדינה איננה יכולה להיקרא חופשית אם יש לה צבא של עבדים.

 

נתונים נוספים