שופטים שפוטים

שופטים שפוטים

הוראות פתיחה באש בצה"ל ממחישות את היות החיילים, מבחינת המדינה, בעלי יכולת שיפוט מוחלטת לחיים ולמוות. על רקע זה, היותם של אנשים שבידיהם מופקדות החלטות גורליות נתונים לשבט או לחסד בידי מדינה אשר חורצת את גורלם מגיל צעיר לשבט או לחסד לכל חייהם, מבלי להעניק להם רשות לקחת חלק בקביעות מסוג זה, חייבת להיות בעלת השלכות על מה שהם מרשים לעצמם לקבוע לגבי חיי אחרים.

נתונים נוספים