צבא החרפה לישראל

צבא החרפה לישראל

הכלל "המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר לרחמנים" מבוצע היום באופן מושלם על ידי צה"ל; מה שמתחיל בהתייחסות סלחנית ובלתי קשוחה כלפי הערבים בכלל והפלסטינים בפרט – ודוגמה לכך היא הסלחנות שבה נהגה ישראל עם הארמיה השלישית של מצרים לאחר שנפלה בידה – אופף לקשיחות הלב שבה פועלים זרועות צה"ל נגד המתיישבים היהודיים, שאין כמוהם רחמנים כלפי האוכלוסיה המקומית בשטחי יש"ע, שממנה הם לוקחים רבים מהפועלים שלעבודתם הם זקוקים.

נתונים נוספים