שקר

שקר

כשחיים רמון אומר ש"ישראל כבר ניסתה הכל" הוא משקר; כל עוד ראשי הטירור חיים וישראל יודעת היכן למצוא אותם, היא לא ניסתה הכל.

נתונים נוספים