102 הקרטליזציה האמיתית

 

תגובות לאירועי היום שבט תשס"ד

 

הקרטליזציה האמיתית.

לאחרונה, בעקבות דו"ח על רווחיהם המופקעים של הבנקים מעמלות, מסתערת עליהם התקשורת ובעקבותיהם, כצפוי, ההמון.

בשל פרטים כזהות במחירי העמלות, מואשמים הבנקים בקרטליזציה, אך הקרטל האמיתי היחיד בישראל הוא המדיניות הריכוזית, שידה האחת מכוונת נשק אל רקתו והשניה תקועה בעומק כיסו.

אך בהקשר של מדינת ישראל אין הבנקים חפשיים להחליט באופן עצמאי על עמלותיהם. מעת קום המדינה, פועלים, למעשה, הבנקים בישראל, כזרוע של ממשלת ישראל, בהתאם לחוקיה, הוראותיה וציווייה.

אם האזרח הישראלי סובל מכשליה, ליקוייה והעושק של המערכת הבנקאית, לא הבנקאים הם הגורם הראשי האשם בכך, אלא הריכוזיות הכלכלית של מדינת ישראל.

כך, בהאשמת הבנקים בקרטליזציה (שבישראל איננה אלא פעולה עפ"י החוק) מצליחה הממשלה לחמוק ברגע האחרון מנגיחת קרניו של שור התקשורת ההמונית, על ידי שהיא משליכה לקרניו ולפרסותיו את הבנקים.

 

דמעות תנין

ערוצי הטלויזיה הישראלית מנחיתים עלינו כתבות מרגשות ומזילות דמעה בדבר המצוקה הנוראה שאליה נקלעו אזרחי ישראל ואח"כ מארגנת לנו ערבים מיוחדים שבהם מגביות כלל-ארציות כדי לסייע לנזקקים.

אל לנו לשכוח כי רשות השידור, ארגון הגג הממשלתי שערוצים אלה הם חלק ממנו, מהווה, כשלעצמה, חלק מהארגון העצום השודד אותנו למעלה מחמישים שנה, כשהוא מהווה את אחד הגורמים האחראים ישירות למצוקה הנוראה.

 

פונדמנטליזם שמאלני

ההתנגדות הרועשת והרגשנית, אשר ליוותה את הידיעה בדבר נישואיו הקרובים של יגאל עמיר, חושפת את נפש השמאלן הישראלי בהציגה לא רק את הפן הנקמני שלו, שאינו מסתפק במאסר עולם, אלא גם את וידויו של עובד אלילים על כך שמישהו רצח את האל הפרטי שלו.

ואם בנקמנות עסקינן, כדאי לשאול את השמאלן הפונדמנטליסט, המצהיר בכל הזדמנות על מעלת הסלחנות, אם אין יגאל עמיר, רוצח היחיד, ראוי לפחות לאותה סלחנות אותה מעתיר השמאלן על רוצחי ההמונים עימם ערך הסכמי מחילה.

 

הרס כמסיכת בורות.

לאיש מאלה שהורו על הרס ביהכנ"ס שבו, עפ"י השמועה, היו אמורים ללמד את משנתו של הרב כהנא, אין מושג לגבי פרטיה או יכולת להתנגד לה רעיונית – וזוהי הסיבה להרס.

 

 

אוהד קמין

 
 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים