468

תגובות לאירועי היום טבת תש"ע

אלימות ישראלית.

בכירים במשטרה התלוננו לאחרונה על "עליית האלימות" מצד האזרחים כלפי אנשי משטרה ועובדי ציבור. בצמוד לכך מלאה בימים האחרונים התקשורת המצולמת והמשודרת בתמונות ומראות של עימותים כוחניים בין מתיישבים לחיילים לובשי מדי מג"ב ופקחים שהגיעו לישובים ביהודה ושומרון כדי לאכוף את הקפאת הבניה שעליה הוחלט על ידי הממשלה.

מנקודת מבט אובייקטיבית, שלפיה מוגדרת אלימות כפעולה יזומה נגד זכויות האדם, אין ספק שממשלת ישראל, המרשה לעצמה ליזום פגיעה כה חמורה בזכות הקנין של המתיישבים היהודיים, היא המהווה, בתוקף פעולותיה נגד עם ישראל, את הגוף הגדול ביותר המפעיל אלימות בישראל.

אקלים הועידה.

גורמים המשתתפים בועידת האקלים בקופנהגן דיברו לקראת סיומה על "מבוי סתום" שנוצר בדיוניה בשל העובדה שכלל האומות המשתתפות בה לא הצליחו להגיע להסכמה מוצהרת ביניהם.

אך מכל אי ההבנות ואי ההסכמות שבועידה היתה בה בכל זאת הסכמה יסודית שניתן להגדירה כאקלים הפוליטי ששלט בה: זו התייחסה לאשמתן (כביכול) של המדינות הגדולות והעשירות של העולם בבעיות האקלים של כדור הארץ – ולפיכך גם לאחריותן לצמצום הזיהום התעשייתי שקיים בהן ולפיצוי בן מיליארדי הדולרים שהן צריכות לתת למדינות העניות והחלשות עלי אדמות.

ביקור כהודאה.

ימים רבים לאחר הצתת המסגד הערבי בכפר יסוף נמשכה עליה לרגל של אנשי ציבור יהודיים למקום, החל מהנשיא, המשך בחברי כנסת וכלה בנציגי הרבנות הראשית. ביקורם של כל אלה נעשתה במטרה להצהיר על התנגדותם לאלימות האנטי-דתית שבוטאה במעשה.

אזרחים יהודיים רבים מצאו לנכון לציין כי שום פעולה ציבורית מסוג זה לא נעשתה מן הצד השני – המוסלמי או הנוצרי – כאשר מקומות הקדושים ליהדות או בתי כנסיות נפגעו על ידי פורעים.

אך הדבר שהוא, אולי, הגרוע ביותר בפעולה זו של נציגי הציבור היהודי הוא שבעיניים מוסלמיות או, לפחות, ערביות, לבש ביקור זה צורה של הודאה באחריותו, אם לא ממש באשמתו, של היהודי במעשה.

הסדר כעלה תאנה.

כנראה שהצורה בה התייחסו ראשי ישיבות ההסדר לעימות שנתגלע בין שר הבטחון והרב מלמד, העומד בראש ישיבת הר-ברכה, חושפת את חרדתם מפני ניתוקם ממשאבי מדינת ישראל.

אם אכן זהו המניע העיקרי לשאיפת ראשי ישיבות ההסדר להגיע לפשרה עם מערכת הבטחון חבל שכך, כי אין זה בטוח כלל שהקשר בין שומרי המצוות לצה"ל אכן מגלם מוסריות הדדית.

במובן מסוים, משמשים חיילי ישיבות ההסדר כעלה התאנה של צה"ל, המסייעים להסתיר את מחדליו. כי צה"ל הוא ארגון בעל סתירה פנימית, שהשחיתות שבו מאיימת לפגוע בחלקיו הטובים.

השחיתות הצה"לית איננה מתבטאת רק בהוראות שמקבלים חייליו לפגוע במתיישבים יהודיים; היא קיימת בו מזה זמן רב קודם כל בהיות הגיוס בו חובה, בסכסוכי היוקרה שקיימים בו בין מפקדים, בהשפלה ובהתעללות הנהוגים בו כלפי חיילים – ובעיקר בהוראות הקרביות המעשיות שיש בו, אשר לעתים קרובות מבוססות על הנחיות לא מוסריות המתחשבות ב"זכויות" האויב על חשבון סיכון חייהם של חייליו שלו.

על רקע אי מוסריות כזו נראה העימות הנוכחי בין שר הבטחון לישיבות ההסדר כהזדמנות משמיים לסיים את ההסדר או, לפחות, להגדיר מחדש את התנאים המוסריים שצריך צה"ל לקבל עליו כדי ששומרי מצוות יהיו מוכנים לשרת בו. אם יהינו העומדים בראש הישיבות די עוז כדי להצהיר על סירוב להמשיך ולשמש כעלה התאנה של צה"ל יכול להיות בכך צעד ראשון למהפכה כוללת שתקיף את מדינת ישראל כולה.

אוהד קמין

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים