604

 

תגובות לאירועי היום ניסן תש"עב

הפרות הבטחות.

העובדה שבקוריאה הצפונית נמשכות ההכנות לשיגור טיל לחלל, ועל אף שהדבר מוצג כאילו הוא נעשה "למטרות אזרחיות" נחשב הוא על ידי רבים במערב להפרת הבטחה מפורשת של מדינה זו שלא לערוך סוג כזה של פעולות בתקופה זו, שכן יש בה בבירור צורה של אזהרה מצידה ואיום ביכולת השיגור שלה של טילים צבאיים.

בהכנותיה של מצרים לבחירות הכלליות נלקח לאחרונה בחשבון מועמד של תנועת "האחים המוסלמיים" אחרי שהתנועה הבטיחה שוב ושוב כי לא תציג מועמד מצידה כבר לפני זמן רב, כדי למנוע את החששות של השתלטות ה"איסלם הקיצוני" על ארץ זו.

בעולם הרחב נפוצה האמירה כי "המאמין להבטחתו היחידה של נוכל הוא פתי, אך מי שמאמין למי שרימהו יותר מפעם אחת הוא שותף לפשע". נראה שיש מקום לזכור אמירה זו בהקשר העכשווי.

היעדר שקיפות שקוף.

בחדשות ישראל של השבוע נמסר לציבור כי "בנק ישראל הפסיד השנה וכי הפסדי בנק ישראל נבעו בין היתר מגידול בהוצאות הרבית של הבנק." כאזרח ישראלי, שבנק זה אמור להיות אחד מנכסיו הלאומיים, קשה לי לחשוב על סיבה להפסדים של מוסד מסוג זה. אך אף כי יכול אני לשער במה מדובר ולהעלות בדעתי הסברים שונים לכך, מחייבת אותי מידת היושר להצהיר כי מדובר במצב של היעדר שקיפות שקוף, שכן ברור לי שמעטים ביחס הם האזרחים (שכאמור לעיל הם מבעלי הבנק) שמבינים מה זה "הפסדים שנובעים מגידול בהוצאות הרבית של הבנק"...

ג'ונתן.

אחרי 26 שנות מאסר, שבהן לא הצליחה ישראל לשחרר את יונתן פולארד, שהובהל השבוע לבית חולים בשל התקף בריאותי חמור, לא ברור מדוע עומד הממשל האמריקני על כך שהאיש ימשיך לשאת בעונש שאורכו חורג מכל פרופורציה ביחס לעונשיהם של אחרים שעשו כמעשהו.

ואין ספק שיש קשר בין עובדת הישארותו של פולארד בכלא על אף המאמצים הרבים שעשתה ישראל לשחררו לבין העובדה שברדיו הממלכתי הישראלי, ששידר את הידיעה על החמרה במצבו, מעדיפים לקרוא ליונתן בשם ג'ונתן, מאשר להשתמש בשמו האמיתי, העברי.

הטבעה נקיה.

ספינת דיג יפני טובעה לאחרונה על ידי ארה"ב, שספינת מלחמה שלה ירתה בה מספר פגזים. הדבר היה אחרי שנסחפה לחוף אמריקה הצפונית בסופת הצונמי שהכתה ביפן בשנה שעברה, והיא נמצאה רעועה מכדי לנסות להשיבה לשימוש. בשידור הידיעה על אירוע זה הקפידו מנסחיה להרגיע את המאזינים כי רק מעט דלק נותר במאגריה ובשל כך אין לדאוג לזיהום סביבתי שעלול להיגרם בשל ההטבעה.

מה הקשר?

משהו מדרך הסקת המסקנות של אנשי המדע בזמננו ניתן ללמוד לאחרונה מהדבר הבא: חוקרים המעורבים במחקר שנעשה בארה"ב הודיעו כי "השמנת יתר של האם עלולה להיות קשורה להפרעות אוטיסטיות של ילדיה". המעורבים במחקר הקפידו להצהיר על כך ש"אף כי לא נמצא כל קשר סיבתי בין הגורמים, הסיבה להעלאת האפשרות לנכונותה של מסקנה זו היא "היותם של ההשמנה והאוטיזם נפוצים שניהם בארה"ב."

אוהד קמין

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים