607

תגובות לאירועי היום אייר תש"עב

חירות שקרית.

בקרוב אמור נשיא ישראל להיות מעוטר על ידי נשיא ארה"ב במדלייה הנשיאותית היוקרתית "מדליית החירות", המוענקת רק בהזדמנויות מיוחדות לאישים שאישיותם איננה שנויה במחלוקת לפחות מבחינת הציבור האמריקני.

דווקא הענקתה של מדלייה זו לאזרח הישראלי הראשון, המעוטר מזה מספר שנים בפרס הנובל, מהווה הוספת חטא על פשע מבחינת היותה מצרפת שלום שקרי לחירות שקרית, שכן לא רק שלא קיימים סימנים לשלום אמת בהסכמי אוסלו אלא שבמחשבה שהחירות קשורה איכשהו לישראל יש לא יותר מאשלייה כוזבת של השוואה בין הכאילו-חופש הישראלי למדינות העריצות שמעבר לגבולה, כי הרי הדמוקרטיה הישראלית איננה אלא ערימת חציר שבה מתחבאת מחט זכויות האדם.

הרעיון שאנשי שלומנו מנסים להבליט - שהמשך מאסרו של פולארד בארה"ב סותר את נושא החירות – יכול, בהקשר זה, רק לסמל את השקר הכולל הקיים במעמד החירות הכוזבת של כל העולם המערבי הכולל ממילא את ה"דמוקרטיה" של מדינת ישראל.

נצחון הטרור העולמי.

במקומות שונים בעולם הולך ופושה נגע הטרור בצורות חדשות ושונות, שחלק מהן מאופיין בייחודיות שאיננה מאפשרת לחזותו ולכן גם לא להתגונן מפניו אפילו ביעילות היחסית של ישראל:

36 בני אדם לפחות נהרגו ב20 פיגועים שהיו ברחבי עיראק באחד מימי אפריל האחרון, אשר ארגון אל קאידה נטל אחריות לגבי כולם. בדנמרק הועמדו לאחרונה למשפט חמישה בני אדם באשמת טרור – ובמשפטו של אדם אשר ביצע את רציחתם של למעלה מ70 בני אדם במתקפה אחת שנערכה השנה בסקנדינביה הוא "מתעקש" על היותו שפוי כדי לקדם, מן הסתם, את הרעיונות שבהם תמך במעשיו.

כי המשותף לכל פיגועי הטרור האלה הוא שהן צורות של רצח המנומק באופן אידיאולוגי, שהמאפיין המובהק שלו הוא פגיעה בבני אדם באופן אקראי, מבלי שביצעו פגיעה כלשהי נגד מי שפגע בהם. אך מה שחמור הרבה יותר מכל היבט טקטי של צורת הלוחמה הזו היא שהטירור הולך ומתקבל בעולם של ימינו כצורה לגיטימית של לחימה – ובזה עלול להתבטא נצחונו.

אחרי הכל, יש נצחון גדול לטירור בעצם העובדה שקיימים בעולם של היום ארגוני טירור מוכרים, שלהם סניפים ברחבי העולם, אשר מקורותיהם המשאביים ידועים לכל, וכן המדינות התומכות בהן מבחינה כספית – אך אין לאיש בעולם החופשי די כוח כדי לפגוע בהם עד כדי חיסול מלא.

השלכות הקשר.

צעדת האחד במאי של שנת 2012 בתל-אביב יצאה בערב אותו יום ממתחם התיאטרון הקמרי בדרכה לככר רבין. מעניין כמה מאזרחי ישראל מודעים לכך שהידיעה על אירוע זה, שנמסרה לציבור בתקשורת בדיוק לשון זו, כורכת בבת אחת את תאריך האחד במאי עם מוסד התיאטרון הקמרי ואתר ככר רבין. וברור שמעבר לפרסומת הסמויה של התאטרון הקמרי הקיימת בידיעה זו יש בקשר זה בין התאריך, המוסד והאתר גם קשר רעיוני, המייצג מגמה פוליטית ברורה.

החלטה חינוכית.

סניף באר שבע של משרד החינוך קבע שמוסדות החינוך בעיר ייחדו שעה לדיון ברצח גדי ויכמן יום אחרי הירצחו על ידי צעירים בגלל שהעיר להם על שהרעש שהם עושים באישון לילה חזק מדי.

התלונה על התגברות האלימות בין בני נוער בישראל, אשר היוותה את היסוד להחלטה זו, מצביעה הן על תחושת האחריות של מקבליה והן על הטכנולוגיה הדידקטית שבאמצעותה, מאמינים הם, יכול משרד החינוך להשפיע על מצב האלימות בישראל.

אוהד קמין

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים