609

תגובות לאירועי היום סיוון תש"עב

מלכויות נוגעות זו בזו

ביום ירושלים נאם נתניהו בישיבת מרכז הרב ובין דבריו, תוך התייחסות ללחץ המופעל על ישראל בנושא הבניה בירושלים, הזכיר את המלך דוד שבנה בירושלים. אך בזמן שנתניהו עומד בראש ממשלתה של מדינה שמשאביה מופקעים מאזרחיה בכוח הזרוע וזכות הקנין שלהם על קניניהם נפגעת על ידי השלטון מדי יום, הקפיד דוד המלך לרכוש בכסף מלא את הקרקע שעליה נבנה בית המקדש על אף שזו היתה שייכת ליבוסי.

חשבונות פשוטים.

350 מליון ש"ח בשנה היא עלות השלמת השכר שמוטלת על מעסיקים לאנשי מילואים שהמדינה משלמת רק חלק ממשכורתם - ו251 מליוני ש"ח הוא הרווח השנתי הנקי שעליו הצהיר לאחרונה בנק מזרחי טפחות.

חשבון פשוט, לפי גישת המיסוי של ישראל הסוציאליסטית, יראה שאם יועברו רווחי הבנק למעסיקי אנשי המילואים, יחסרו להם להשלמת שכר אנשי המילואים "רק" כ100 מליון ש"ח.

בבעיה זו ניתן יהיה לטפל זמן קצר אחרי ששר האוצר, ראש הממשלה, ראשי צה"ל ואיגוד הבנקים יסיימו את הישיבה שבה יסכמו את פרטי העיסקה שלעיל. חשבון פשוט נוסף יראה שניתן יהיה להשיג סכום כזה בתרומות מן הציבור אחרי שהתרגולת התעמולתית השגורה תציג את המעסיקים כבעלי הון, את המילואימניקים כמקופחים, ואת אנשי הבנק כחובשי כיפות נצלנים שמצווה מפורשת בישראל היא להפקיע את רכושם...

קרבנות של סתם.

בצה"ל מדווחים על כאלפיים נפקדים ועריקים השנה – מספר שמבטא עלייה יחסית לשנה שעברה. ביחד עם עשרות חיילים נפגעים והרוגים בפעילות לא מבצעית, שמקורן בתאונות אימונים או בסיבות אחרות, פסיכולוגיות בטבען, מצביע המכלול על כך שצה"ל בהווה רחוק מלהיות הארגון שאותו הכרנו פעם, כלומר כזה שנאבק על חייו של כל חייל כדי שלא יהיה מותו סתמי ו/או לא נחוץ. אחרי הכל, יש חשיבות מכרעת לשאלה אם נפטר חייל באופן ששמר על משמעותו של צה"ל כצבא מוסרי שנועד להגן על עם ישראל במלחמתו הצודקת.

גזענות?

טעה יגאל פלמור, דובר משרד החוץ, אשר יצא בקריאה נזעמת כלפי החלטתה של ממשלת דרום-אפריקה לחייב לסמן מוצרים שיוצרו בשטחי יהודה ושומרון ככאלה שלא יוצרו בישראל, תוך הצגתה כהחלטה גזענית. הנסיון להאשים את דרום אפריקה החדשה בגזענות, שהיתה המחדל שהיה אופייני לישנה והביא למהפך הפוליטי שהתחולל בה, הוא לא רק מוטעה, אלא גם מצביע על הרמה הנמוכה של הבנת הממשל הישראלי הן את המושג "גזענות" והן את נימוקיה של דרום אפריקה.

אין עדות לכך שגזענות היא הנימוק שבגללו נקטה דרום-אפריקה בההלטתה זו ולפיכך הרי שלפחות לכאורה זה גם איננו המניע שלה לה, אלא עובדת היות המוצרים מיוצרים על ידי הפלסטינים הנמצאים במצב של כיבוש (ולכן – לפי ההגיון המערבי – מדוכאים על ידו). לפיכך, זהו הנושא שעליו יש לתת את הדעת אם חפצה ישראל להתנגד לה. בהקשר זה על ישראל לתקוף את ההנחה ששטחי יהודה ושומרון אינם שייכים לישראל ולבדוק את האפשרות לתבוע את ממשלת דרום-אפריקה לפחות לסדר אם לא ממש על פגיעה לא צודקת בכלכלת מדינת ישראל.

בשל אי הצדק שבתלונת ישראל על "גזענות" לא יהיה לה שום היזון חוזר רציני מבחינה פוליטית ומשפטית וערכה היחיד יהיה בהבעת זעם מצידה של ישראל – מה שלא רק חסר משמעות מעשית, אלא גם מהווה בזבוז משאבים יקרים מנקודת מבט של מדיניות לאומית.

אוהד קמין

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים