610

תגובות לאירועי היום סיוון תש"עב

מלחמה חוקית.

לאחרונה צופים אנו בתופעה מקומית שבה, מחד, יש בינינו, אזרחי ישראל, המצהירים על אמונתם בשלטון החוק אך מאידך, אותם אזרחים ממש מתנגדים לקיומו של חוק אם הוא איננו עולה בקנה אחד עם אמונתם הפוליטית.

דומה מעניינת במיוחד התרחשה בכנסת לאחרונה, כאשר הצהיר ח"כ הליכוד מיכאל איתן – תוך שהוא נשען בנושא זה על תמיכת השמאל – כי אין לתמוך בחוק ההסדרה המתקרב בשל הטענה שהעולם ימתח ביקורת קשה על חוקים מסוג זה, בשל כך שהדבר יובן כפגיעה בזכויותיהם של הפלסטינים.

הח"כ הנכבד אינו שם לב, כנראה, לכך שבהצהרה זו מציב הוא את העולם במעמד של עדיפות ביחס לאזרחי ישראל ונציגיהם בכנסת, שכן אין הוא נותן להם – כראוי – את הכבוד המגיע להם.

כי צריך להיות ברור שאין לראות כל התנגדות לחוק שנחקק תוך כיבוד הכללים הקיימים בחוק כפעולה חוקית ולפיכך אל לנו כישראלים לראות עמדות שמקורן במדינות זרות כבעלות ערך יותר מעמדותיהם של אזרחים ישראליים שומרי חוק. ויתרה מכך: יש לראות כל גורם חיצוני המנסה לצאת נגד החלטה של בית המחוקקים הישראלי ככזה המנסה לבצע התערבות בעניניה הפנימיים של ישראל ולפיכך כלא לגיטימי.

ואולי מותר לציין, בהקשר זה, כי את יציאתו של כל גורם ישראלי – אזרח או קבוצת בני אדם (כמו הבג"צ, למשל) – נגד חוק שנחקק על ידי בית הנבחרים הישראלי ניתן לראות גם כבגידה.

תעודת עניות מדעית.

באוניברסיטת דיוק האמריקנית הגיעו לאחרונה להישגים במחקר סרטן השד. הישגים אלה התבטאו בהצלחתם של אנשי המדע בעיכובם במעט של תהליכי התפתחות של אחד מהיבטיה המשניים של המחלה. ביחד עם היותו, מבחינה מדעית, הישג, הרי שסוג זה של הישג מבליט את אחד המחדלים הגדולים ביותר של הממסד המדעי של ימינו, שכן המשאבים העצומים שהושקעו עד הלום בחקר הסרטן – "מחלת זמננו" – הצליחו להביא (כפי שניתן ללמוד מהידיעה) רק לעיכוב תהליכים מסויימים של המחלה אך מאידך, מבחינה עקרונית, כשלו בהגעה להישגים בתחום הראשי של חקר המחלה והוא הבנת סיבותיה.

כי על אף כל הזמן שעבר מאז החלה המחלה להכות באנושות מעולם לא הצליחו אנשי הממסד המדעי לנקוב – ולו ברמז – מה יכולה להיות הסיבה להתפחות הסרטן מלכתחילה. למותר לציין כי אם היה איש מדע כלשהו מעלה תיאוריה סבירה, המבוססת על השכל הישר, אשר תסביר את שרשי המחלה, היתה בכך התקדמות של ממש במחקר הסרטן, וגם הנחת תשתית לעריכת ניסויים רציניים.

יכולים אנו רק לקוות כי בעתיד יגיע הממסד המדעי לפעולה, אשר – בניגוד לתהליכים שנעשו עד כה, אשר התמקדו בפגיעה בתהליכי המחלה – ינסו לבדוק את הסיבות לקיומה.

עונש קל.

אחרי שבית המשפט של העם במצרים קבע עונש של מאסר עולם לנשיא לשעבר מובארק יצאו אלפי מפגינים לרחובות במחאה על "העונש הקל".

תגובת ההמון מעלה את השאלה מהי, לדעת המפגינים, האלטרנטיבה הצודקת יותר לעונש זה?

סביר שהסיבה למחאה על העונש נובעת מידיעתם של המוחים כי כל עוד מובארק בחיים, לא מן הנמנע שניתן יהיה להעניק לו בשלב כלשהו חנינה...

אוהד קמין

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים