616

תגובות לאירועי היום אב תש"עב

איסטרטגיית האויב.

מעבר לזוועת הרצח ולתוצאות הברורות ברמת השטח של הפיגוע בבולגריה ניתן – על יסוד ההיכרות שיש לנו עם האויב – להבחין בקיומן של מטרות איסטרטגיות נוספות שמבקש האויב להשיג בפיגוע מסוג זה – ולעתים קרובות מצליח.

מטרה מסוג זה עשויה להיות, למשל, התפתחותה של איבה פנים-בולגרית כלפי ישראל והעם היהודי, כתוצאה מכך שלפתע מתחולל בארץ שלווה זו אירוע טרור.

ברור שאחת ממטרות פעולת התקשורת המהירה בין ראשי ממשלות בולגריה וישראל ובין שירותי הבטחון של המדינות היא למנוע סוג כזה של התפתחות, אך לרוב מאבד האדם הפשוט את יכולת ראייתו לטוות ארוך למראה דם – ולפחות כשמדובר באירופה יש לקשר היהודי-ישראלי גם תשתית מסורתית, שרבים הם בני האדם הפשוטים המחזיקים בחלקים ממנה לפחות מאז מלחה"ע.

ויודע האויב שיזם את הפיגוע הרצחני כי אף שלסוג כזה של איבה אין יסוד נכון מבחינה אובייקטיבית ולמעשה כל האחריות לטרור זה נחה על כתפי האויב המוסלמי, לא ניתן למנוע את התפתחותה של מידת אנטישמיות בהקשר זה, כי זו מתבקשת אחרי עידן שלם של שטיפת מוח תקשורתית כלל עולמית המציגה את ישראל כגורם עויין ומדכא ואת העם הפלסטיני כקרבנה.

מחירו של אישור.

האישור שקיבל המרכז האקדמי באריאל, אשר מעניק לו מעמד אוניברסיטאי, נתקל בהתנגדות רבה מצידם של כל המוסדות האוניברסיטאיים הקיימים, תוך שהם מקפידים להדגיש כי מניעיהם אינם "פוליטיים". חשיפת הכזב שבטיעון פשוטה, שכן זה נחשף מעצם העובדה שהטוענים נגד פעולת האישור דאגו להעביר את מסריהם לציבור הישראלי הרחב, שמבחינת רמתו איננו מסוגל להעריך נכונה את הסוגיה האקדמית המעורבת לגופה.

אין ספק שמעבר להתנגדות הפוליטית של השמאל לכל מה שצומח וחי מעבר לקו הירוק, קיים בבסיס ההתנגדות לאוניברסיטת אריאל גם החשש מפה נוסף שינגוס בעוגת תקציבי החינוך האוניברסיטאי בישראל, אשר יפגע במונופולין האקדמאי המקודש יותר מזה של חברת החשמל...

חידה במשרד האוצר.

כששר האוצר הישראלי יובל שטייניץ אומר כי "חשוב שכל חרדי יתגייס אבל יותר חשוב שהחרדים יעבדו" הוא חושף את כור מחשבתו השמאלנית-אנטישמית, שתופסיה רואים את החרדים כטפילים.

בדבריו לא רק שהוא מנעים את אזני כל מי שמאמין שהיהודי החרדי איננו עובד, אלא שהוא אף איננו מעלה בדעתו שתלמידי הישיבות, מוריהם ורבניהם עושים באמת משהו יצרני. וקשה להניח שהד"ר לפילוסופיה לא מצא אף פעם לנכון לראות את ההלכה היהודית לפחות כהגות לגיטימית.

הימנעות

בעיצומם של ימי החום קוראת חברת החשמל לציבור בישראל שוב ושוב בבקשה להימנע משימוש ב"מכשירים זוללי חשמל" עקב חוסר יכולתה לעמוד בעומס הגדול שנוצר על ידי שימוש זה.

במשך שנים רבות נהנית חברת החשמל ממעמד של בעלת מונופולין ממשלתי, המעניק לה שליטה בלעדית בשוק החשמל הישראלי – וכן את היכולת לקבוע מחירים שלא בהתאם לנתוני השוק. וספק אם קיימת מדינה בעולם החופשי שבה מבקש יצרן מצרכניו להמעיט בצריכתם עקב מחדלי הייצור שלו. בשל אי היכולת של חברת החשמל לספק את צרכי הציבור כדאי שהמונופול שממנו היא ננהית יבוטל לאלתר.

אין ספק שאם היה שוק החשמל בישראל חופשי לא היה קורה פעם אחר פעם שאזרחי ישראל היו מתבקשים להימנע מלהעמיס על ספקי החשמל שלהם קשיים.

אוהד קמין

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים