617

תגובות לאירועי היום אב תש"עב

הסדר הנכון.

לאחרונה נאמר כי ראש הממשלה נתניהו מתנגד להצעת החוק שאומרת שבנין שנבנה (בטעות ו/או בתום לב) על קרקע השייכת לערבי לא ייהרס. באחד מפרסומי "נאמני ארץ", שהתייחסו לחוק שהוצע לגבי "החלת הריבונות הישראלית על הישובים ביו"ש", צויין כי "לפני שבועיים הפילה הממשלה את החוק ללא כל סיבה מוצדקת.

הציבור הישראלי לא זכה לשמוע נימוק ברור להתנגדותו של נתניהו להצעת החוק וגם לאי אישורו של החוק על ידי הממשלה. מבחינת הסדר הנכון של הדברים, עובדה זו של חוסר הנימוק הראוי איננה מאפשרת כלל דיון ציבורי בשאלה אם החוק וההתייחסות אליו מייצגים צדק או מוסריות.

מי נגד מי?

על כתב החוק להעלאת מחיריהם של סיגריות, אלכוהול ומוצרים נוספים חתם השבוע באמצע הלילה שר האוצר יובל שטייניץ באופן בהול במיוחד, כי – כפי שאמר – נתקבלו ידיעות על כך שהציבור מתחיל לאגור מוצרים מסוג זה. בהקשר זה היתה מטרת החקיקה המהירה בלימה של התפתחות זו, שמבחינתו של הממשל היתה מסוכנת.

מה שבולט בסוג זה של פעולה ממשלתית הוא החשיבה הנהוגה על ידי שרי ממשלת ישראל, הרואים כדבר לגיטימי בלימה של פעולה ציבורית שנראית להם שלילית. ולמותר לציין, בהקשר זה, כי לרבים מאזרחי המדינה נראה כי סוג זה של מגמה היא לגיטימית ביותר.

אך התבוננות מעמיקה ועקרונית יותר בדבר תעלה את השאלה "מהי זכותם של משרתי הציבור לנסות ולהניע את האזרח באמצעות החוק לכיוון זה או אחר?" שכן, האם לא נבחרו בכירים אלה על ידי הציבור לשרת את צרכיו ולעשות לטובתו ולא נגדו?

חיים בכבוד?

בכל פעם שעוסקים אנשי הציבור בצרכיו הכלכליים של ציבור האזרחים הם מצהירים על כך ששאיפתם היא להביא לכך שהציבור יוכל לחיות בכבוד. אך שכמעט בד בבד עם הצהרה זו מועלית על ידם הצעה לפעולות שמשמעותן היא הוצאה של משאבים מחלק מן האזרחים לטובת אחרים.

ואכן, לרוב אין אזרחי המדינה מודעים כלל לכך שבהקשר כזה, מה שמגיע לידיהם באמצעות הממשל הוא מה שהיה שייך לבני אדם אחרים, אשר יצרוהו בעמל כפיהם.

בהקשר כזה, שייך הכבוד – אם בכלל – למי שיצר את הערכים שבהם מדובר. מסירתם של ערכים אלה לידי אחרים, אף אם הדבר נחוץ כדי להציל אותם ממוות, רחוק מלהיות מכובד, כפי שאין כבוד בחיים של חסד המוענקים לאדם על ידי בני אדם העוסקים בפעולות של שוד וגזל.

צה"ל בסימן שאלה.

בעיצומו של הדיון הציבורי בשאלת הגיוס לצה"ל שומה עלינו לזכור כי צה"ל צבר לעצמו בעידן האחרון קופה לא קטנה של שרצים, שדי בה כדי שלא לראות הצטרפות אליו כדבר חיובי באופן אוטומטי; אחת מהסיבות שבגללן כדאי לכל אזרח לשקול אם יש מקום להתגייס לצה"ל היא שלאחרונה הראה ארגון זה כי כוחו רב בפעולה נגד המתיישב היהודים לא פחות משהוכיח יכולת פעולה נגד האויב האמיתי - הפלסטיני.

כבר מזמן היה צה"ל לשדה הנסיונות של כל המקבלים את הכפיה שביסודו כמוסרית. לפיכך בכלל לא מקרית העובדה שאת צה"ל של ימינו ניתן לראות כפלטפורמה להצעות, נסיונות וחוקים שרבים מניחים כי יועילו למתגייסים אליו, כמו ההצעה לצבא מקצועי ולהגדלת משכורות החיילים, כאילו למציעים יש סמכות, כוח או אפשרות לכפות חופש על ארגון כפייתי מיסודו.

כי בחברה בריאה, צבא אינו צריך להיות מקצועי, קטן או אחר; די בכך שיהיה חופשי.

אוהד קמין

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים