623

תגובות לאירועי היום אלול תש"עב

המגמה האובאמית.

במסגרת המאבק המסלים בין המפלגות המועמדות לכהונת השלטון בארה"ב, נשאה הגב' אובאמה, אשת הנשיא, לפני קהל בוחרים, דברים בזכות יכולתו של בעלה לפתור משברים כמו שעשה בזמן האיום על כלכלת ארה"ב לפני שלוש שנים. באותו הקשר אמרה הגב' אובאמה כי נחישותו של אובאמה להוביל את רפורמת התרופות הביאה למצב שבו לא יפשוט אדם רגל אם קצרה ידו מלשלם עבור תרופות שלהן הוא נזקק. בדברים אלה של אשת הנשיא - ובמיוחד בעובדה שהם זכו לתשואות מן הקהל - מתבטאים הן הצדקה של פגיעת הממשל האמריקני בזכויות הקנין של אזרחיו והן עדות להתדרדרותה המוסרית של אמריקה אל השפל שבו נמצאות בנושא זה הדיקטטורות הגדולות בעולם.

ביחד עם פעולותיו של הנשיא אובאמה בתחום הכלכלה הפנימית של ארה"ב, שבה מוענקים לאזרחי ארה"ב "זכויות" על חשבון משלם המסים, מייצגים שני בני הזוג אובאמה מגמה של "השוואת כלים" מסוכנת המתבצעת בין ארה"ב למדינות כמו סין, בריה"מ ודומיהן, שכולן עוסקות בפגיעה מתמדת בזכויות האדם של אזרחיהן; השווה בין כל אלה הוא שמגלות הסכמה לגבי תפיסת האזרח כרכושה של המדינה ולמעשה את כניעתה של ארה"ב, סמל לחופש (שעדיין שומרת על מעמד חופשי יחסי ביחס אליהן), לכוחות הפוליטיים המבצעים את דיכויו של החופש ברמה.

בהתחשב בעובדה שגם אומות העולם הערבי אינן רואות את האדם כבעל זכויות יסוד שאין לפגוע בהן, ובכולן נמשכות מלחמות אכזריות בין קבוצות פוליטיות, התרות אחר שליטה מקומית, ניתן להבין את מקומה של המגמה הפוליטית האובאמית בפוליטיקה האמריקנית המתייחסת למזרח התיכון ככזו של נטישה רבתי של הערכים הליברליים שהיוו בארה"ב את נכסי צאן הברזל – וסכנה גדולה לערכי ישראל, שגם בה ניתן לצפות בהתערערות של ערכי החופש לטובת דיכוי אזרחי.

בעולם הביורוקרטיה הישראלית.

שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, קרא לממשלה לחבר לחשמל כל מבנה במגזר הדרוזי, הערבי ובשטחי יהודה ושומרון שקיבל אישורי בניה גם אם הוא עדיין אינו חוקי. בצורת ניסוחה של בקשה זו כלולה הודאה במידת הסרבול של ההליכים הביורוקרטיים של החוק הישראלי, שכן ניתן להבין ממנה כי יתכן מצב שבו יהיה מבנה כלשהו בלתי חוקי על אף שקיבל את אישורי הבנייה הנדרשים.

די באמירה זו כדי להבין ממנה ששום מתיישב יהודי איננו בעל זכויות מוגנות בקניניו, שכן גם אם יבנה בית לאחר שקיבל את אישורי הבניה הנחוצים מן הממשל יכול הוא לגלות כי אין לכך למעשה גיבוי חוקי.

ממזרי הצדק החברתי.

200 חברי "הפורום לצדק חברתי" הפגינו לאחרונה מול ביתו של ראש הממשלה נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה. קבוצה אחרת של אנשי מחאה חברתית בשם "נפגעי הדיור הציבורי" מתכוננת להפגין נגד חברת "עמידר" במחאה על מדיניות החברה ולא מן הנמנע שהם ייצאו למאבק מייד לכשימצאו את השם המתאים לסוג המסויים של הצדק שבו הם חפצים...

אחרי הופעת הבכורה של ה"צדק החלוקתי" שעליו הוכרז בפסקי בג"צ שניתנו בשבוע שעבר, לא מן הנמנע שה"צדק החברתי" אשר החליף את הצדק האמיתי, יוליד עוד סוגים רבים חדשים של צדק ואלה יתרבו בתודעת הציבור עד שיכבשו בה לגמרי את מקומו של הצדק המציאותי.

ורק טבעי הדבר שכאשר נעלם מחברתנו הצדק המוחלט – שהוא, כמו כל אב חוקי, מולידם של יישומי הצדק בעולם המשפט – מתרבים הצאצאים הלא חוקיים שלו וטוענים לזכויות בעלות על ירושתו, בשם גורמים כמו השויון, הוותק והמאמץ, קרוביו הרחוקים של הצדק הפועלי...

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים