629 על שלטון ואחריות

תגובות לאירועי היום                                         חשוון תש"עג

על שלטון ואחריות.

באחד מימי השבוע שבו נחתו בדרומה של ישראל מאות טילים ורקטות הושמעה בשידורי הרדיו הידיעה על קיומה של ישיבת ממשלת ישראל שבה נמסר כי "270 מליון ש"ח היא העלות המשוערת של מיגון בתים בדרום מפני התקפת טילים ורקטות" תוך כדי דיון בדרכים להתגונן מפני ירי הטילים והרקטות משטח עזה לשטח ישראל. כפי שנמסר באותה הזדמנות אין חברי הממשלה יודעים עדיין מה יהיה מקורו של מימון זה.

בצד הבעייתיות המעשית של מציאת מקורות מימון להשגת סכום זה ברור לכל אדם מוסרי מה צריך להיות מקורו: כיסיו של החמאס.

בהקשר זה, מוטלת חובה על ישראל להטיל את כל כובד משקלה על כל ערוץ קיים בישראל או בעולם של תמיכה כלכלית המופנה למימון תקציבי הרשות הפלסטינית, כי אלה קשורים באופן אמיץ עם ממשל החמאס, שהוא האחראי השלטוני על חבל עזה.

קשר זה בין שלטון, אחריות ומימון חייב להיות לא רק מענינו של כל ארגון טירור הזוכה לקבלת עזרה כלכלית וסיוע מגורמים שונים בעולם, אלא גם בהכרת הממשל הישראלי. וכדאי שממשל זה, אשר אזרחי ישראל אינם יכולים לחמוק מידו הארוכה, ינצל את כשרון הגביה שלו גם נגד משאביהם של האחראים לשלטון הטירור ולא יאפשר להם להתחמק מאחריותם זו. 

   

דתיות, פוליטיקה ונסים של שגרה.

המשפט המוכר והשגור "איש לא נפגע ולא נגרם כל נזק" אשר נאמר בחדשות בוקר יום רביעי השבוע בצמוד לידיעה בדבר טילים שנורו מרצועת עזה לשטח ישראל, היה זה מכבר לסיסמת הסיום הקבועה של דיווח רשות השידור לציבור על מתקפות שגורות של גורמי הטירור מעזה על ישראל ובכלל זה המתקפה של מאות טילים ורקטות שירו רק לפני שבוע אויבי ישראל מרצועת עזה לשטח ישראל. ואף כי אין הדבר נשמע בקול, אין אדם דתי יכול להתעלם ממנו 

דבר זה, שמנקודת מבט דתית אינו קל ערך, מצביע על כך שהמלים "איש לא נפגע ולא נגרם כל נזק", שהיו כבר מזה זמן רב לאמירה המבטאת את רוח המצב הקיים בעימות בין ישראל לשלטון החמאס בעזה, הן ביטוי למה שהמאמין הדתי (לא רק היהודי) רואה בו אות לתמיכתו של האל באחד מצדדיו של המאבק הקרוי בפי האדם החילוני "פוליטי".

מבחינה זו מהווה מדיניותה של מדינת ישראל ביטוי לאטימות בלתי חדירה של העומדים בראשה נגד כל צורה של חדירת חשיבה דתית – גם אם זו מוצהרת על ידי אויביה, שאין כמו ארגון החמאס דוגמה חזקה יותר לאמונה דתית מוצהרת.

בכלל, בהתחשב בכך שהשמאל ומצדדיו מצהירים חדשים לבקרים על תמיכתם ב"עובדות מדעיות" יש מן הסתירה בהתעלמותם של מדינאיו מעובדת היות האיסלם מגדיל את שליטתו במדינות ערב ובעולם, וגם סוגר על ישראל מעבריה. אם היה השמאל החילוני מסתפק בתצפית אמת על תרבות הדת המוסלמית, הכוללת את מתנגדיה הטבעיים של ישראל – החיזבללה, האחים המוסלמיים והחמאס, לא היה הוא מחמיץ את העובדה שהמאמין המוסלמי, הידוע ב"קיצוניותו" הדתית הידועה לשמצה, איננו יכול שלא לחשוש מפירושם של הנסים המתרחשים בנגב ופוגעים שוב ושוב באלימות המוסלמית... 

– וניתן רק להצטער על החמצתה של מדינת היהודים את התועלת התעמולתית (לפחות) העצומה שיכולים היו דובריה להרוויח בעולם המוסלמי והנוצרי כאחד אם היו מודעים לדרך שבה יכול היה העם היהודי לערער את בטחונו של איש הדת האויבת המתנגד לו פשוט על ידי פרשנות דתית שתבוסס על השילוב המנצח של אמונה דתית עם שכל ישר...

                                                                                                                               

 
 
 
 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים