641 המחווה הראוי

תגובות לאירועי היום                                         אדר תש"עג

המחווה הראוי.

בהקשר הביקור הקרוב בישראל של נשיא ארה"ב, ברק אובאמה, מדברים רבים על מה שעל ישראל לעשות כתגובה הולמת למחווה נשיאותי זה ויש המציעים לבצע מחווה ישראלית כדי לבטא באופן ראוי את הערכתה של ישראל על הכבוד שחולקת לה ארה"ב בביקור זה.

מחווה ישראלי ראוי מסוג זה היה יכול להיות שחרורם של כל האסירים בעלי האזרחות האמריקנית שבידי ישראל – דבר שהיה הולם את תקוותיה של ישראל לגבי מה שהיה ראוי שייעשה לגבי בקשתה של ישראל בענין פולארד בעת ביקורים של בכירים ישראליים בארה"ב. אך אם אין הדבר בגדר האפשרי (אם אין בידי ישראל אסירים אמריקניים), ניתן היה לבצע מחווה תחליפית שיהיה בה כדי להמחיש לאמריקנים את משמעות הדבר מבחינת ההיבט היהודי-דתי - אם היה אחד מראשי הדת שבישראל (או לפחות אחד מהעומדים בראש מפלגה דתית) מעביר לידי נשיא ארה"ב סכום כסף ראוי תוך איזכור של קטעים מתאימים מכתבי הקודש העוסקים בפדיון שבויים, תוך ציון היותו אחד מהערכים החשובים ביותר של מסורת ישראל.

 

מול שערי ארה"ב

ארה"ב מסתייגת מההחלטה הישראלית לבנות יחידות דיור בבית אל. הסתייגות זו, ביטוי מובהק של מחלקת המדינה האמריקנית, מכוונת להציג לעולם שאין ארה"ב "שבויה" בידי ישראל.

מכיוון שמעולם לא קיבלה מדיניותה המוצהרת של ארה"ב באופן רשמי את עמדת היהדות ביחס לבעלות על אדמת ארץ ישראל לא יהיה טעם בפניה ישראלית לוושינגטון תוך הסתמכות על ההלכה היהודית. אך מאידך, ההתנגדות הטובה ביותר למדיניות האמריקנית מצד ישראל תהיה להשיב לארה"ב מלחמה שערה במלוא מובן המלה, כלומר להפנות את הממשל האמריקני אל זכויות האדם כפי שהן מופיעות במגילת הזכויות והחוקה שמהם נהנים אזרחיה שלה.

דבר זה יש לעשות תוך הצגת העובדה שכל ערעור על זכות הבניה הפרטית של אזרחי ישראל מהווה פגיעה בזכויות האדם של מדינת ישראל באזרחיה – וכזו גם כל תמיכה של ארה"ב בפעולה פוגענית מסוג זה, כי קל לראות איך זו עומדת בסתירה לעקרונות חוקתה שלה.    

 

כוונות משודרות.

הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ שידרה בשבוע שעבר סרטון המהלל מחבלים רוצחים הכלואים בישראל, ביניהם שפוטים למספר רב של מאסרי עולם על תכנון וביצוע פיגועים מפורסמים (כמו זה שנעשה בליל הסדר בבית מלון בנתניה לפני עשור ורבים אחרים, שבהם נהרגו למעלה מ100 אזרחי ישראל. הסרטון מבכה את הישארם במאסר של מחבלים רוצחים אלה לאחר שחרור למעלה מ1000 מעמיתיהם בעסקת שליט.

מעבר להצדקתה את ארגון החמאס, קוראת בשידור סרטון זה הרשות הפלסטינית תגר על כל מערכת החוק והמשפט של מדינת ישראל, אשר שחרור אסירים אלה מפר את כוונת פסקי דינם.

אך אולי הערך המסוכן ביותר שקיים בסרטון זה הוא היותו בגדר הזמנה פתוחה למעשי חבלה, טרור ורצח של אזרחי ישראל, ובנוסף לכך הצהרה על היות חטיפתם של חיילים הדרך הראויה לקידום המאבק הפלסטיני בכלל ושחרורם של מחבלים רוצחים בפרט. 

 

הצעה סותרת

סגן שר החוץ דני איילון מציע להעניק לפלסטינים הכרה, טריטוריה, ריבונות ועצמאות שבה יכירו במדינת ישראל כמייצגת את העם היהודי. מחוסר התגובה לדברי איילון ניתן להבין שלפחות בשלב זה לא קיימת בעולם הפוליטי הישראלי כל הבחנה בסתירה הכלולה בהצעה; שהרי כל הצעה של הענקת מידת שליטה כלשהי בארץ ישראל על ידי מדינת ישראל למי שאינו יהודי סותרת את ערכי היהדות ובכך מבטלת ממילא כל משמעות של קיום היהדות על ידי מדינת ישראל, במיוחד כאשר היא תובעת באותה נשימה שיכירו בה כמייצגת העם היהודי.

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

נתונים נוספים