משפט צדק

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

משפט צדק

בהקשר המצב הפוליטי העכשווי עמידה למשפט לא תמיד אומרת שמה שמתרחש באולם בית המשפט הוא משפט צודק, אף כי ברגע שאתה מסכים עם בית המשפט על כך שהוא בית משפט, אתה מצהיר גם על כך שהוא מבטא צדק ולא כוח. זו הסכנה שקיימת בעצם ההסכמה לקבל את הזמנתו של בית משפט.

אך כל עוד אתה אינך מסכים עימו, אתה מציג אותו כבעל כוח ותו-לא. במצב כזה, אתה מטיל עליו את משא ההוכחה לכך שהוא מבטא צדק – מה שקשה ביותר כאשר זה איננו כך, שכן בית המשפט חייב להראות שאתה זה שביצע פעולה לא צודקת – וגם לשכנע אותך בכך.

כפי שהצביעה על כך כבר אין ראנד, העומד למשפט הוא הנותן, בעצם התנהגותו במשפט, ברכה למערכת המשפטית – או לא. אין כמו דבר זה לבטא את העובדה שהשופט נזקק אף הוא לאישורו של הנשפט אם ברצונו שפסק הדין שלו יהיה בעל מעמד של תוצאת משפט צדק ולא של פעולה אלימה.

נתונים נוספים