נזקי הכמותיות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

נזקי הכמותיות

גישת הכמותיות מייצרת נזקים רבים בכך שהיא יוצרת טשטוש של הדברים האמיתיים. היא באה לידי ביטוי בכל תחום. למשל, כשמדברים על שפל כלכלי, חשוב לדעת שפירושו של זה אינו אלא "אדם אינו מוצא עבודה" או “אדם אינו מצליח למכור" מוכפל ברבים, אולי במליונים. אך ההכפלה איננה מעצימה את הבעיה ומגדילה אותה לדבר שהוא יותר ממה שהיא,כפי שניתן להתרשם מהכמות הגדולה.

ביסודו של דבר, הבעיה היא אישית ויחידאית גם כאשר אין היא בעייתם של המוני בני אדם; גם כשאין שפל כלכלי כללי מצבו של זה שאינו מוצא עבודה או שאינו מצליח למכור את תוצריו אינו שונה מבחינת סבלו או סכנתו. זה לא אומר שכמות אינה משנה – היא משנה, למשל, לצורך הגדלת או הקטנת הסיכויים למצוא עבודה או למכור – אך גם זה יכול להישפט רק פרטית.

בנסיון לנסח עקרון כללי מחמיצים את העובדה שאי יכלתו של מישהו למכור או למצוא עבודה איננה בעיה אלא אם מישהו אחר חסם בפניו את הגישה לעובדות המציאות מכיוון שבאופן יסודי די לאדם במציאות כדי להתקיים והוא אינו זקוק לשותף, לקוח או מנהל.

נתונים נוספים