ניהול והנהגה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

ניהול והנהגה

בראש האומה יש מנהלים, העוסקים בעניני החומר ומנהיגים, האחראים לעניני הרוח. הראשונים - מלך, נשיא או ראש הממשלה – הם סוכני ההגנה העצמית הניצבים בין העם לבין אויביו. כל אחד מאלה הוא המגן הראשון במצבי חירום והוא המבצר את התנאים לקיום פיזי של האזרחים, שהם התנאים הראשוניים לכל פעולת חיים שהיא.

בצד שמירת העם, רכושו ואמצעיו לקיום במימד הפיזי, בעולם העובדות החמריות, אשר מסורות לידי השליט החומרי, שמירת רוח ההנהגה וההכוונה הערכית היא תפקידו של המנהיג הרוחני. למעשה, בגלל שסוף מעשה במחשבה תחילה – והרוח היא המניעה את גלגלי החומר – רק הוא המתאים לתואר מנהיג באמת.

ההבדל בין המנגי למנהל הוא זה שהאחראי על מצבו הרוחני של העם רשאי גם ליזום באופן עצמאי רעיונות חדשים. במונחים פוליטיים משמעותו של דבר היא שאל מול אויב יכול הוא להחליט על מלחמה יזומה ולא רק להגיב.

נתונים נוספים