סבל במקום צדק

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

סבל במקום צדק

חלק גדול מחברתנו חי לאור המחשבה שמה שקובע את הצדק בין בני אדם הוא מידת הסבל שלהם. דבר זה אינו נאמר כך וגם לא נחשב במושגים אלה ממש אך הוא משתמע מהדרך שבה נעשה על ידי רבים השיפוט לגבי הצדק במקרים רבים.

הרעיון שהסובל הוא הצודק גורם ליחידים, קבוצות ואומות לייצר סבל עצמי כדי להשיג הצדקה עצמית. ברורה גם הקרבה בין רעיון זה לרעיון שהיסורים מחטאים, ואין ספק שפסיכולוגית זה מה שעומד ביסוד הסכמתם של אנשים רבים עם סבל שנגרם להם שלא לשום צורך אמיתי על ידי מערכות שלטוניות, חוקיות, משפטיות וכיו"ב.

טעות שגורה זו מגיעה לעתים עד כדי כך שאין מעריכים חוויות או אירועים חסרי סבל כרציניים או בעלי משמעות לאדם. למעשה, מוצאים רבים שעליהם להוסיף את "תבלין" הסבל לכל מאמץ או מעשה בכדי שיקבל זה התייחסות רצינית מצד בני אדם.

נתונים נוספים