סיבתיות חומרית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

סיבתיות חומרית

יום יבוא והרעיון שחומר מסויים גרם, כגורם ראשוני וכשלעצמו, למחלה או למוות, ייתפש כאחת האמונות הטפלות הפרימיטיביות, החשוכות והמזיקות ביותר ששלטו בממסד המדעי של העולם.

דבר זה יקרה במקביל לעליית ההבנה כי רק רוח יכולה להיות גורם או סיבה וכי החומר, גם במקרה הטוב, יכול להיות רק תוצאה. כלומר: שמהות חומרית יכול להיות רק חוליה אחת תוצאתית בשרשרת של סיבות ותוצאות.

אז גם יובן שהסיבה לכך שעובדה חומרית נתפסה, בהקשרים מסוימים, כסיבה היא רק בשל היותה ראשונה בשרשרת סיבתית ידועה לאדם. במובן מסוים, אפילו המלה "ראשונה" היא מרחיקת לכת בהקשר זה. די אם נציין כי לא היתה ידועה עובדה שקדמה לה או, שהוא המצב השכיח יותר בימינו, שלא נצפתה באמצעות החושים עובדה כזו.

נתונים נוספים