סכיזופרניה תרבותית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

סכיזופרניה תרבותית

בעיית יסוד בתרבותנו היא היותה מפוצלת, בשל סיבות פילוסופיות, לשתיים:

א. מערכת "רשמית" של הצהרות כלפי חוץ בדבר כוונות, מגמות וענין.

ב. מערכת "מעשית" של פעולות, המכוונת בדרך-כלל כלפי פנים.

קבלה והסכמה עם גישה זו, כפי שהיא קיימת בתרבותנו, יוצרת דואליות שמשמעה שקר ומדדים כפולים עבור כולם ולגבי כל הנושאים והדברים הקיימים במציאות התרבותית.

הסכנה הגדולה שבכל אלה היא היותם שקרים מוסכמים, מה שמהווה לא רק חיזוק של מערכת מפוצלת כזו אלא גם טשטושם של רוב בני החברה לגבי מהותה האמיתית של המציאות. התוצאה ההכרחית של הדבר היא כיסויה של כל מגמה אנושית אמיתית בלבוש מטעה של הצהרות המעוותות אותה ומציגות אותה כדבר שונה ממה שהיא באמת.

נתונים נוספים