עובדות משקרות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

עובדות משקרות

יכול אדם לחשוב שאין בצד זכויות האדם שלו גם מחוייבות כלשהי לפעולה. הוא בהחלט יכול לנסות ולחיות ללא מזון או לגדל קנין טבעי מבלי לדאוג לו. במקרה הזה הוא ילמד מידה הראשונה של המציאות שאין לו אפשרות לקיים את עצמו או כל דבר אחר בלי מימוש חובת הפעולה.

אך אדם כזה יכול להיות גם קרבן של תפישה חברתית-תרבותית שלמה, כמו במקרה של חברת חמס – חברה המבוססת על גזל ואונס. בחברה מסוג זה קיימים בין היחיד לבין עובדות המציאות כאלה המפריעים לו להתמודד עימן באופן ישיר.

עובדות מסוג זה עלולות לגרום לאדם לחשוב שיש בכוחם של אלימות, פקידות, מדים ומסמכים כדי להעלים את מחויבותו של האדם לקיום באמצעות פעולה.

נתונים נוספים