עולם הרוח

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

עולם הרוח

הממסד המדעי המודרני יסביר את התופעות הרוחניות השונות, אשר מתרחשות באופן שלא ניתן להפרכה, בטיפולים שונים המוצעים על ידי אנשי הרפואה האלטרנטיבית וכיו"ב, על ידי האמירה ש"מדובר בגורמים פסיכולוגיים" אלא שבביטוי "גורמים פסיכולוגיים" כוונתו ל"דברים הקיימים באדם, שאינני יודע או מבין אותו, אך הוא כפוף לחוקים ביולוגיים-פיסיקליים-כימיים".

על אף שהדברים נמשעים נכונים יש לתקנם פילוסופית לפחות בשני סעיפים מהותיים: האחד הוא שיש להחליף את האמירה "חוקים ביולוגיים-פיסיקליים-כימיים" בביטוי "חוקים מציאותיים" שכן הראשונים מייצגים רק חוקים הנוגעים למדעי החומר בזמן שבמציאות קיימים גם חוקים הנוגעים לרוח. השני הוא שמה שקובע את המתרחש באדם אינו רק "דברים הקיימים באדם".

מחוץ לדברים הקיימים באדם, ואשר ללא ספק מהווים חלק ממה שמתרחש עימו, יש בעולם דברים רבים אשר משפיעים על רוח האדם ועל ה"פסיכולוגיה" שלו אשר אינם נמצאים בו אלא בעולם החיצון או בכלל במציאות. נוף של שקיעה, למשל, יכול להשפיע על מצב רוחו של אדם – וקל וחומר רעידת אדמה מטפיסית.

נתונים נוספים